Du er her: Student.no > Pressemelding > Den beste investeringen er i forebyggende arbeid

11.05.2021

Den beste investeringen er i forebyggende arbeid

I dag la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. I studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) svarer 54 prosent av studentene at de opplever ensomhet. Det viktigste forebyggende tiltaket for psykisk uhelse for studenter, studentfrivilligheten, mangler fremdeles midler.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 11/5-21

Regjeringen satser på flere gode tiltak fra rapporten til Kjøsutvalget for å bedre den psykiske helsen, men Stortinget må legge ytterligere midler på bordet for å styrke det forebyggende arbeidet for studenter, sier leder i Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell.

De siste ukene har det kommet frem skremmende tall om hvordan studenters psykiske helse har vært under pandemien. I forrige uke kom Peder Kjøs og hans utvalg med 31 forslag for å bedre situasjonen under pandemien. I tillegg til de tiltakene regjeringen nå bevilger midler til, mener NSO at Stortinget bør realisere forslag 20 i Kjøsutvalgets rapport “Sikre forutsigbare rammer for frivillige organisasjoner og lavterskeltilbud som arbeider helsefremmende og forebyggende”.

Et godt sosialt nettverk er viktig for livskvaliteten. Studentfrivilligheten skaper møteplasser, både for de som er aktive i ulike organisasjoner og foreninger, men og for de som benytter seg av det tilbudet de frivillige skaper, forklarer Andreas Trohjell.

Del dette