Du er her: Student.no > Pressemelding > Boligkrisen for studenter enda verre i år

23.07.2014 (oppdatert 21.08.2014)

Boligkrisen for studenter enda verre i år

TRENGER FLERE: Det er stor mangel på studentboliger i Norge. Her fra studentboligene i Pilestredet i Oslo. Foto: Flickr
TRENGER FLERE: Det er stor mangel på studentboliger i Norge. Her fra studentboligene i Pilestredet i Oslo. Foto: Flickr

Forrige uke fikk studentene vite hvor de fikk studieplass, nå starter hardkjøret for å finne en plass å bo. Det blir enda vanskeligere enn tidligere.

Pressemelding Norsk studentorganisasjon 23/7-14

Årets studentboligundersøkelse viser at bare 13,83 prosent av studentene har mulighet til å bo i en studentbolig, og at det mangler over 14.600 nye studentboliger for å nå målet om 20 prosent dekningsgrad.

– Norske studenter opplever en boligkrise større enn noen gang. Som fersk student, nylig flyttet fra mor og far til en by de ikke kjenner, vil mange slite med å finne tak over hodet, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Anders Kvernmo Langset.

I dag spiser utgifter til bolig opp 74 % av studentenes totale inntekter. Det gjør at hele 94 % av studentene har inntekt ved siden av studiestøtten, og for flertallet av disse er studiestøtten en sekundærinntekt. Dette gjør at studenter må jobbe så mye at NSO frykter det går utover studiekvaliteten.

 – At så mye av studentenes inntekt forsvinner rett til boutgifter er veldig mye, og skaper stor usikkerhet blant studentene. Løsningen er flere studentboliger. En satsing på studentboliger er en satsing på tid til å være student, fortsetter Langset.

Regjeringspartiene, Venstre og KrF viser positive takter så langt. For å nå målet om minst 20 % dekningsgrad er det nødvendig å innfri NSOs krav på minimum 3000 studentboliger i året.

– Vi har store forventninger til regjeringen, som flere ganger har snakket positivt om effektene av studentboligbygging. NSO krever at det i statsbudsjettet 2015 gis midler til bygging av minimum 3000 studentboliger årlig i regi av studentsamskipnadene. Det trenger studentene, avslutter Langset.

Info:

Studentboligundersøkelsen har siden 1991 vært den viktigste kilden for informasjon om norske studenters boforhold. Hver sommer utgir Norsk studentorganisasjon (NSO) denne med oppdaterte tall både for den samlede nasjonale statusen og med tall for den enkelte samskipnadskrets.

Undersøkelsen finnes her

Faktavedlegg (kort oppsummering)

Del dette