Du er her: Student.no > Pressemelding > Betyr lik rett til utdanning like muligheter til utdanning?

06.11.2019 (oppdatert 26.11.2019)

Betyr lik rett til utdanning like muligheter til utdanning?

I dag har Tankesmien Agenda lansert sitt notat om like muligheter til utdanning og sosial reproduksjon blant studenter. Dette har vært et samarbeid med Norsk studentorganisasjon (NSO). Notatet tar for seg statistikk og forskning på sosial reproduksjon i det norske universitets- og høyskolesystemet og kommer med forslag til hvordan reproduksjonen kan begrenses.

NSO er veldig opptatt av at alle skal ha like muligheter til utdanning. I vårt samfunn er det et viktig prinsipp at alle skal ha anledning til å ta den type utdanning en ønsker. NSO er veldig glade for at Agenda ønsket å bli med på dette samarbeidet for å se hva som i dag står som hinder til det, sier leder av NSO Marte Øien.

I rapporten går Agenda gjennom fem sosiale barrierer som er knyttet til spørsmålet: Hvilke sosialt betingede faktorer øker kostnaden ved å velge å studere eller å fullføre en akademisk grad? Der tar de opp kostnaden ved å ta ukonvensjonelle utdanningsvalg, altså å ta en annen utdanning enn den foreldrene eller omgangskretsen kjenner til. Videre er fullføring av videregående satt opp som en sosial barriere, da det ofte er sosialt betinget om elever i det hele tatt fullfører videregående. Forholdet enkeltindividet har til å ta opp studielån kan også sees på som en sosial barriere. Agenda avslutter med å argumentere for hvorfor dårlig økonomi under studiene, deltidsarbeid og egenbetaling for å studere, er sosialt betingede barrierer som kan stå til hinder for at alle har muligheten til å ta høyere utdanning.

Høyere utdanning har siden 70-tallet utviklet seg fra å være et gode for de få til å bli et gode for de mange. Norge er avhengig av en godt utdannet befolkning, uten at det betyr at alle skal studere på et universitet, eller høyskole. For å øke tilgangen til høyere utdanning har Lånekassen vært helt avgjørende, men vi ser også at økonomi alene ikke er det eneste som avgjør om alle har tilgang til høyere utdanning, sier Øien. 

Notatet viser at det i stor grad handler om hvilke forutsetninger elevene har for å ta utdanningsvalg, enten det er yrkesfag, fagskole eller høyere utdanning. Tankesmien Agenda foreslår flere mulige tiltak for å begrense sosialt betingede barrierer før og under studietiden i Norge:

  • Obligatorisk videregående skole
  • Styrkning av rådgivertjenesten i grunnopplæringen
  • Flere muligheter til å bytte mellom studieforberedende og yrkesfag
  • Flere innganger til relevante universitets- og høyskoleutdanninger for personer med fagbrev
  • En studiefinansiering som gjør det mulig for alle som ønsker det å studere på heltid, herunder å ikke innføre nye avgifter for studenter eller økt låneandel
  • Fortsatt geografisk desentralisert universitets- og høyskolestruktur
  • At partene i arbeidslivet tar mer av kostnadene individer har til etter- og videreutdanning. 

Mange av forslagene er allerede noe NSO har ment lenge og som vi skal fortsette å jobbe for at blir gjennomført. I tillegg er det forslag vi håper flere ønsker å være med på å diskutere sammen med oss. For å svare på samfunnets utfordringer er det ingen tvil om at vi sammen må finne de gode løsningene som sikrer alle mulighet til å ta utdanning, avslutter Øien.

Del dette