Du er her: Student.no > Pressemelding > Behov for konkrete tiltak

03.02.2017

Behov for konkrete tiltak

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021
Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

I dag ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021 lansert med brask og bram. Dette er en strategi som er underskrevet av en bred koalisjon med alt fra departementer til arbeidslivsorganisasjoner. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at dette er et godt utgangspunkt for å sikre Norges kompetanse fremover, men at den mangler konkrete tiltak.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 3/2-17

– Å sikre fremtidens kompetanse er viktig, men den kan ikke kun være bygget på hvordan vi tror fremtidens arbeidsmarked vil se ut. For å møte fremtiden er vi som samfunn avhengig konkrete tiltak som opprettholder bredden av kompetanse, sier leder av NSO, Marianne Andenæs.

I strategien understrekes viktigheten av helheten av karriereveiledning, men dessverre følges det ikke opp av konkrete tiltak. For å heve kompetansen i befolkningen, fortjener og trenger vi riktig veiledning. En karriereveileders kompetanse skal ikke tas lett på.

NSO mener at alle veiledere helt fra grunnskolen skal ha egen utdanning innenfor karriereveiledning, og det er ingen tvil om at det også trengs flere karriereveiledere. Karriereveiledere må ha kjennskap til hva slags kompetanse som kreves i arbeidslivet, hvordan denne kan brukes og ikke minst kunnskap om utdanningstilbud og karrieremuligheter, fortsetter Andenæs.

Det at strategien fokuserer på å utnytte innvandreres medbrakte kompetanse er et steg i riktig retning. De besitter mye kunnskap som vil være til nytte for det norske samfunn dersom den tas i bruk.

Vi trenger bedre systemer som tilrettelegger for godkjenning av utenlandsk utdanning for å sikre at innvandrere kommer seg raskt inn i utdanning og arbeidsliv, avslutter Marianne Andenæs.

Del dette