Du er her: Student.no > Pressemelding > Avklaring om politisk streik 28. januar

27.01.2015

Avklaring om politisk streik 28. januar

Norsk studentorganisasjons uttrykte før helgen støtte til markeringen mot endringene om midlertidighet i arbeidsmiljøloven onsdag 28. januar 2015. 

Pressemelding fra Norsk Studentorganisasjon 27/01-15

Dette har blitt tatt til inntekt for at NSO støtter alle punkter som blir tatt opp til politisk streik onsdag. Det er ikke NSOs intensjon, vår intensjon var å uttrykke bekymring til den høye midlertidigheten i akademia.

– Vi beklager at vår støtte til motstanden mot midlertidighet er blitt tatt til inntekt for en generell støtte til streiken. Det har vært naivt av oss å tro at vi kunne støtte markeringen mot økt midlertidighet i arbeidslivet uten å fremstå som vi samtidig støtter opp om politiske synspunkter vi ikke har mandat til å mene noe om, sier Anders Kvernmo Langset.

NSO har vedtatt politikk på at vi ønsker at faste stillinger skal være normen i akademia. I dag er 18,3 % av de vitenskapelig ansatte ansatt i midlertidige stillinger, mot 9,3% i resten av arbeidslivet.

– Våre kommentarer gikk både på vegne av de ansatte ved våre private medlemsinstitusjoner som rammes direkte av endringene i arbeidsmiljøloven, og fordi vi ser en trend i økt bruk av midlertidige stillinger som kan gjøre det vanskeligere å jobbe for en innstramming av midlertidigheten i akademia gjennom tjenestemannsloven, sier Langset.

NSO har blitt oppfattet som å støtte flere momenter enn det som har vært vår intensjon. NSO har aldri tatt standpunkt til de øvrige endringsforslagene som omhandler for eksempel overtid, søndagsarbeid eller kollektiv søksmålsrett. Siden dette blir vanskelig å skille, understreker vi nå at vi ikke støtter streiken i sin helhet.

 

Info:

Vanskeligere kamp mot midlertidighet (Forskerforum 27/1-15)

 

Del dette