Du er her: Student.no > Pressemelding > 300 færre studentboliger

12.10.2017

300 færre studentboliger

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018 og med dette tilskudd til bygging av 2200 studentboliger. Det er 300 færre boliger enn det som fikk tilskudd i år. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener forslaget ikke svarer til behovet.

– Vi hadde forventet mer fra partier som har programfestet å øke antall studentboliger. I stedet foreslås det færre enn i fjor. Ved studiestart stod over 12 000 studenter i kø for å få studentbolig. Vi ber nå Stortinget om å øke investeringene og gi studentsamskipnadene mulighet til å bygge 3000 boliger i året som kommer, sier Norsk studentorganisasjons leder, Mats Johansen Beldo.

NSOs studentboligundersøkelse for 2017 viser at en mangler 14 165 boliger for å nå målet om en nasjonal dekningsgrad på 20%. NSO er positive til at en skal se på den statlige støtten til studentboligene, men er ikke fornøyd med antallet boliger som får tildeling i 2018. Regjeringen følger også opptrappingsplanen som vil sikre 11 måneder studiestøtte i 2020.

Med dette budsjettet får studentene en litt bedre økonomisk hverdag, men fortsatt vil mange være avhengige av deltidsjobben eller hjelp hjemmefra. Skal Norge bli et kunnskapssamfunn med høy kvalitet i utdanningen må vi investere mer i studentene, uttaler Mats Beldo.

«Kunnskap oppstår i fellesskap» kan en lese i kvalitetsmeldingen for høyere utdanning som ble behandlet i Stortinget før sommeren. NSO mener at en viktig del av investeringen samfunnet gjør i fremtiden er den som gjøres i utdanning og kunnskapsutvikling. Før valget gikk de politiske ungdomsorganisasjonene sammen og krevde at studenter og høyere utdanning skulle prioriteres i stortingsperioden blant annet med flere studentboliger.

-Vi vil ha universiteter og høyskoler som forventer mye av oss og som inkluderer studentene i det faglige fellesskapet. Dette krever også at studentene har en økonomisk hverdag som tillater oss å alltid kunne prioritere studiene først, avslutter Beldo.

#studentkravet 2018

  • Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 G fordelt over 11 måneder.
  • Det bygges 3000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene.
Del dette