Du er her: Student.no > Pressemelding > Hva med studenthelsen?

25.08.2017

Hva med studenthelsen?

Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)
Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

Regjeringen har i dag lagt frem en strategi for god psykisk helse. Her presenteres det konkrete tiltak for skole og arbeidsliv, men ingen for studentene.

 

Pressemelding fra NSO 25/8-17

I sitt innlegg på seminar om studenters psykiske helse 6. mars 2015 sa helse- og omsorgsminister Bent Høie at «Vi trenger gode læringsmiljøer – fra barnehagen til universitetet.». Dokumentet som nå er fremlagt sier ingenting om læringsmiljøet på hverken høyskoler eller universitet. Regjeringens kvalitetsmelding for høyere utdanning som ble lagt frem tidligere i år inneholder flere punkter om studenters psykiske helse, men Norsk studentorganisasjon (NSO) forstår ikke hvorfor studenthelse ikke inkluderes i det generelle folkehelsearbeidet på samme måte som for barn og unge i det øvrige utdanningsløpet.

Denne strategien gir oss dessverre lite for å forbedre studenthelsen. Det er bra med overordnede tiltak, men den særskilte livssituasjonen studenter opplever krever også særskilte tiltak. Vi forventer at studentenes psykiske helse er en viktig del av det generelle folkehelsearbeidet, og at vertskommunene og de offentlige helseforetakene har kunnskap om studenthelse, uttaler Mats Beldo, leder i Norsk studentorganisasjon.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014 viser at hver 5. student rapporterer alvorlige psykiske symptomplager og at forekomsten er dobbelt så høy blant studenter som i normalbefolkningen i samme aldersgruppe, og dobbelt så høy blant kvinner enn menn. Dette er en økning fra 2010-undersøkelsen. En undersøkelse utført av Sentio for Universitas og NSO i 2016 viser at nesten hver femte student (18 prosent) i Norge er ofte eller hele tiden ensom.

Vi vet at mange studenter opplever studiehverdagen som utfordrende. Vi forventer at både Bent Høie og Torbjørn Røe Isaksen tar dette alvorlig og er med på å sikre hjelp til de som trenger det, og at arbeidet med studentenes læringsmiljø styrkes slik at flere studenter mestrer studiehverdagen, avslutter Beldo.

Del dette