Du er her: Student.no > Pressemelding > 12 332 studenter i boligkø

14.08.2017

12 332 studenter i boligkø

Årets køtall fra Norsk Studentorganisasjon (NSO), i samarbeid med studentsamskipnadene i Norge, viser at antallet studenter på venteliste for studentbolig øker sammenlignet med samme tid i fjor. 12332 i 2017 mot 11307 i 2016, en økning på 1025 flere studenter i studentboligkø. Det viser at det er fortsatt et stort behov for økt bygging av studentboliger.

 

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 14/8-17

 

Over 12000 studenter venter på studentboliger når studiestarten begynner, det kan løses ved å bygge flere boliger. De første ukene skal brukes til å bli kjent med medstudenter og fagmiljøet, ikke til å stresse med å finne et sted å bo, sier leder av NSO Mats Johannsen Beldo.

Til tross for rekordstor satsing på studentboliger fra regjeringen er det flere som må stå i kø for studentbolig i 2017, enn året før. NSO er positive til at regjeringen nå skal se på tilskuddsordningen for bygging av studentboliger, men mener det er tydelig at behovet for flere boliger fortsatt er stort. Studentboligbyggingen har ikke stått i stil til økningen av antall studenter i Norge. 7263 nye studentboliger på 5 år har ikke vært nok når antallet studenter har økt med 40 007 i samme tidsrom.

Vi er nødt til å øke byggetakten de neste årene og dersom Stortinget vil ha flere studieplasser må også antallet studentboliger øke enda mer. NSO krever av det bevilges midler til minst 3000 studentboliger i neste statsbudsjett, uttaler Beldo.

Køtallstatistikken til Norsk studentorganisasjon (NSO) og Studentsamskipnadene i Norge er blitt gjennomført rundt samme dato (9 -12. august) hvert år siden 2010. Under vil dere finne årets tall som er rapportert inn fra norske samskipnader til NSO 11. august 2017. Nytt av året er også en egen oversikt over køtallene på studiestedene, tidligere har vi bare hatt for de respektive samskipnadene.

Antall studenter i studentboligkø, fra 2013 til 2017 (fra 9 – 11 aug hvert år):

 

 

 

Del dette