Du er her: Student.no > Pressemelding > 11 måneders studiestøtte: En samfunnsøkonomisk genistrek

14.11.2013 (oppdatert 06.01.2014)

11 måneders studiestøtte: En samfunnsøkonomisk genistrek

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) Ola Magnussen Rydje (Foto: NSO)
Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) Ola Magnussen Rydje (Foto: NSO)

Norge taper om lag 900 millioner kroner i skatteinntekter hvert eneste år på at nesten 30 prosent av studentene ikke fullfører på normert tid. Dette kommer fram i en ny undersøkelse gjort av Norsk studentorganisasjon (NSO). NSO mener at en innføring av 11 måneder studiestøtte vil gjøre at flere klarer å fullføre studiene på normert tid og dermed kommer seg fortere ut i arbeid. Undersøkelsen viser også at det høye frafallet her i landet koster over 1,1 milliard for staten per studentkull.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 14/11-13

– Når frafallet er så stort, gjennomføringsgraden laber og kostnadene av begge deler er så svimlende høye, vil prislappen på 11 måneders studiestøtte være en åpenbart god investering i samfunnsregnskapet, sier Ola Magnussen Rydje, leder av Norsk studentorganisasjon.

Av studentkullet som startet høsten 2009 (28774 studenter) var 8445 studenter fortsatt på studiet (bachelor) et halvt år etter de skulle vært ferdig med graden i 2012. Hvis disse studentene hadde vært i inntektsgivende arbeid i ett år fremfor å være student, hadde de betalt inn over 900 000 000 i skatt til det offentlige.

– Disse tallene viser at ved å investere i at studentene får mer tid på lesesalen, vil vi kunne få en enorm samfunnsmessig besparelse, konstaterer Rydje.

For nesten alle studenter i Norge er studiestøtten en sekundærinntekt. Da er ikke tilfellet lenger at de har «litt» deltidsjobb, men at den økonomiske situasjonen er så vanskelig at de har kvalitetstruende «mye» deltidsjobb. Selv om det er dyrt å innføre 11 måneders studiestøtte i budsjettet, er det samfunnsøkonomisk gunstig.

– En investering i studiestøtten er som å vite at du får syv rette i lotto allerede når du kjøper loddet, avslutter Rydje.

Til NSOs utredning:
NSOs utredning om kostnadene ved frafall og gjennomføringsgrad i høyere utdanning