Du er her: Student.no > Pressemelding > 10 612 studenter i studentboligkø

13.08.2018

10 612 studenter i studentboligkø

Norsk studentorganisasjon (NSO) har, i samarbeid med studentsamskipnadene i Norge, laget en nasjonal oversikt over antall studenter som står i kø for å få studentbolig. Årets køtall er 10 612 studenter i studentboligkø. Det er 1720 færre studenter i kø enn samme tid i fjor.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 13/8-18

NSO mener at nedgangen i antall studenter på venteliste viser at satsningen på studentboliger hjelper, men at det fortsatt er et stort behov for økt bygging av studentboliger.

Det er bra at færre studenter er i studentboligkø. Over 10 000 studenter som venter på studentboliger i studiestarten er allikevel alt for mange. De første ukene skal brukes til å bli kjent med medstudenter og faget ditt, ikke til å stresse med å finne et sted å bo, sier leder av NSO Håkon Randgaard Mikalsen.

Regjeringen har prioritert studentboliger over tid, og i år er det færre studenter i studentboligkø. NSO mener allikevel at behovet er større enn det som bygges i dag, både fordi køtallet fortsatt er veldig høyt og på grunn av studentveksten.

Behovet for flere studentboliger er fortsatt veldig stort. Hvis regjeringen og Stortinget fortsetter å øke antall studieplasser, må de også øke byggetakten de neste årene. Vi må kunne konsentrere oss om studiene og ikke om å finne et sted å bo, selv om vi blir flere studenter, avslutter Mikalsen.

Køtallstatistikken til Norsk studentorganisasjon (NSO) og Studentsamskipnadene i Norge er blitt gjennomført rundt samme dato (9.-12. august) hvert år siden 2010. Under vil dere finne årets tall som er rapportert inn fra norske studentsamskipnader til NSO 9. august 2018. Det ligger også en egen oversikt over køtallene på de ulike studiestedene.

Antall studenter i studentboligkø fra 2013 til 2018 (fra 9 – 12 aug hvert år):

Antall studenter i studentboligkø fra 2013 til 2018 (fra 9 – 12 aug hvert år):

Studentsamskipnad Kø 2013 Kø 2014 Kø 2015 Kø 2016 Kø 2017 Kø 2018
Agder 1427 1693 1221 218 290 300
Vestlandet* 2610 2989 1130 604 666 425
Innlandet** 505 211 394 232 472 335
Indre Finnmark 2 0 4 0 0 0
Studentinord 666 448 480 200 220 206
Norges arktiske 2106 2495 1038 1123 1593 1709
Oslo og Akerhus 3449 3529 3389 6264 6622 5320
Molde 40 210 150 25 40 110
Stavanger 321 314 253 181 233 236
Volda*** 548 284 305 87 88 87
Sørøst-Norge 1026 290 670 1182 1058 685
Gjøvik, Ålesund og Trondheim 1517 2972 325 1086 697 838
Østfold 358 61 119 0 73 89
Ås 17 130 200 105 280 272
TOTAL: 14592 15626 9678 11307 12332 10612

*Studentsamskipnadne på Vestlandet består av tidligere studentsamskipnad i Bergen, Stord/Haugesund og Sogn og Fjordane
**Studentsamskipnaden i Innlandet består av tidligere studentsamskipnad i Hedmark og Oppland.
***Studentsamskipnaden i Volda er tidligere studentsamskipnaden i Sunnmøre

 

 

Del dette