Du er her: Student.no > NSO mener > Utdanningskvalitet

Utdanningskvalitet

Høyere utdanning skal være av høy kvalitet, internasjonalt orientert, forskningsbasert og samfunnsrelevant.

Kvalitet i høyere utdanning er et omfattende tema. Hovedsakelig handler det om at det studietilbudet du får ved landets universiteter og høyskoler skal være best mulig og at du som student skal ha mulighet til å påvirke din egen utdanning. Vi som studenter vet best om undervisningen og studietilbudet gjennomføres på en måte som gir oss den læringen det skal.

I NSO arbeider vi med mange ulike temaer som vi mener er viktige for at studietilbudet ditt skal være best mulig. Dette strekker seg fra hvilken informasjon søkere til høyere utdanning får om studietilbud og det å studere, til hvordan du blir mottatt og inkludert i fagmiljøet når du begynner på et studie, hvordan undervisningen din blir lagt opp som for oss handler om variasjon i undervisning og eksamensform, faglig veiledning og oppfølging, arbeidslivsrelevans, og at du som student skal ha mulighet til å være involvert i forsknings- og innovasjonsarbeid, for å nevne noe.