Du er her: Student.no > NSO mener > Studentvelferd > Studentøkonomi

Studentøkonomi

NSOs overordnede mål er at alle studenter skal kunne studere på heltid, og at studiestøtten skal dekke de reelle utgiftene studenter har.  Vi mener at dagens studiefinansiering er for lav.<br />
NSOs overordnede mål er at alle studenter skal kunne studere på heltid, og at studiestøtten skal dekke de reelle utgiftene studenter har. Vi mener at dagens studiefinansiering er for lav.

For å best mulig utnytte potensialet i norsk høyere utdanning mener NSO at alle studenter skal kunne studere på heltid. Da er det nødvendig med en studiestøtte som dekker de reelle utgiftene studenter har.

Studiestøtte

For studieåret 2019/2020 får studenter utbetalt 121 220 kr i basisstøtte fra Lånekassen. Basert på tall fra SIFOs referansebudsjett og SSBs levekårsundersøkelse for studenter og leiemarkedsundersøkelse har NSO satt opp et studentbudsjett for 2019. Dette viser at dagens nivå på studiestøtte ikke strekker til. Med dagens nivå på studiestøtten går en student i minus med 5084kr i måneden. Det betyr et årlig underskudd på 55924 i året, som må hentes inn ved å jobbe ved siden av studiene eller hjelp fra familien eller andre.

Sammenliknet med uviklingen av Grunnbeløpet i folketrygden (G) har studiestøtten hatt en mye dårligere utvikling enn den generelle velferdsutviklingen i Norge. For studieåret 2019/2020 får studenter 1,21 G i studiestøtte.
Sammenliknet med uviklingen av Grunnbeløpet i folketrygden (G) har studiestøtten hatt en mye dårligere utvikling enn den generelle velferdsutviklingen i Norge. For studieåret 2019/2020 får studenter 1,21 G i studiestøtte.

NSO mener:

Studiestøtten skal økes til 1,5 ganger G (grunnbeløpet i folketrygden) og fordeles over 11 måneder.

Lik rett til utdanning

Lik rett til utdanning er et av NSOs grunnleggende prinsipper. Studenters økonomiske situasjon kan både være til hinder for og legge til rette for at alle skal ha mulighet til å starte på og gjennomføre sin høyere utdanning. NSO jobber for at alle studenter skal ha samme tilgang på høyere utdanning.