Du er her: Student.no > NSO mener > Studentvelferd > Studentbolig

Studentbolig

For de fleste studenter er husleia den største utgiftsposten i måneden. Det er viktig at studenter har en trygg og rimelig bolig. NSO jobber for at det skal bygges flere studentboliger i regi av studentsamskipnadene.

Studentboliger bygges i dag som et spleiselag mellom staten og studentene via studentsamskipnaden. Hvert år i statsbudsjettet bestemmes det hvor mange studentboliger staten skal gi tilskudd til. NSO mener det bør bygges minst 3000 studentboliger årlig frem til målet om 20 % nasjonal dekningsgrad er nådd.

Pressområde

Pressområde er noen steder i landet det ansees å være spesielt kostbart å bygge. Disse stedene har en høyere kostnadsramme og får et høyere tilskudd for å bygge studentboliger. Følgende steder er definert som pressområde:

 • Oslo
 • Bergen
 • Trondheim
 • Tromsø
 • Stavanger
 • Drammen
 • Kristiansand
 • Bodø

Kostnadsramme

Kostnadsrammen er en øvre grense for totalkostnad ved bygging av én hybelenhet. Dette er for å sikre rimelig leie på boligene. Kostnadsrammen blir fastsatt i statsbudsjettet og er i 2019:

 • 955 700,- pr. hybelenhet i pressområder
 • 902 600,- pr. hybelenhet  utenfor pressområder

NSO mener at kostnadsrammen må økes og justeres etter pris- og lønnsvekst.

Tilskudd

Tilskudd til studentboliger den summen som blir bevilget over statsbudsjettet til bygging av studentboliger. Summen blir fastsatt i statsbudsjettet og er i 2019:

 • 361 000,- pr. hybelenhet i pressområder (37,7 prosent av kostnadsrammen)
 • 308 000,- pr. hybelenhet  utenfor pressområder (34,1 prosent av kostnadsrammen)

NSO mener at tilskuddet skal økes til 49 % av de totale bygge- og tomtekostnadene.