Du er her: Student.no > NSO mener > Studentvelferd > Pensjonspoeng for utdanning

Pensjonspoeng for utdanning

NSO mener at studenter skal få pensjonspoeng for høyere utdanning.

I dag gir ikke høyere utdanning pensjonspoeng. Samtidig tar stadig flere høyere utdanning og i følge regjeringen vil dette fortsette å stige.

Hvorfor bør du bry deg?

De som tar høyere utdanning kommer senere ut i arbeidslivet enn de som ikke tar høyere utdanning og får dermed kortere opptjeningstid enn andre. Derfor mener NSO at det må gis pensjonspoeng for studier, slik at de som tar høyere utdanning ikke taper økonomisk på å gjøre det. NSO mener at 60 produserte studiepoeng skal gi samme opptjening som en arbeidsinntekt på 1,5 G (grunnbeløpet i folketrygden).

Norsk studentorganisasjon har sammen med YS, NITO Studentene, Tekna, Pedagogstudentene, UNIO og FO studentene gitt ut brosjyre om pensjon (til høyre). I den finner du mer informasjon om pensjon og hvorfor det er viktig å tenke på når du kommer ut i jobb.

Du bestemmer pensjonisttilværelsen nå.