Du er her: Student.no > NSO mener > Studentvelferd

Studentvelferd

Alle skal ha samme mulighet til å ta høyere utdanning i Norge, uavhengig av sosial situasjon, økonomi, funksjonsgrad, kjønn, etnisitet, religion, bo- og studiested.

For at dette skal være en realitet må det finnes gode velferdsordninger for studenter. Det må finnes ordninger som ivaretar de som får barn under studiet eller de som blir syke. Det er også viktig for studenter å ha et billig sted å bo, tilgang på rimelig kollektivtransport, og at det finnes andre tilbud som letter studentenes økonomi. Her kan du lese om velferdssakene NSO jobber for.