Du er her: Student.no > NSO mener > Internasjonal politikk > Studentsolidaritet

Studentsolidaritet

Høyere utdanning er viktig for samfunnsutvikling, demokrati og frigjøring fra undertrykkelse. For NSO er det et viktig prinsipp at kunnskap og utdanning skal være tilgjengelig for alle.

I mange land i verden risikerer studenter forfølgelse og vold hvis man jobber for rettigheter som vi i Norge tar for gitt. Akademikere og studenter skal sikres akademisk frihet og mulighet til å delta i samfunnsdebatter. Politisk undertrykking og angrep på akademisk frihet skader kvaliteten og tilliten til utdanning og forskning.

Norske studenter jobber aktivt for å bedre rettighetene til de studentene som ikke har det like bra som oss. NSO samarbeider blant annet med SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) og Studentenes Fredspris for å sette søkelys på land og områder hvor studentenes rettigheter er truet, og for å støtte de som jobber for det samme som oss, men under dårligere vilkår.