Du er her: Student.no > NSO mener > Internasjonal politikk

Internasjonal politikk

Internasjonalisering er en kilde til samhold, økt samfunnsnytte, nye impulser og kulturell utveksling på tvers av landegrenser. Internasjonalisering er ikke et luksusgode eller et overskuddsfenomen, men helt nødvendig i en globalisert verden.

NSO jobber for at norske studenter skal påvirke europeisk utdanningspolitikk, blant annet i Bologna-prosessen gjennom European Higher Education Area, og i EU gjennom European Students’ Union.  Det viktigste for NSO er at gratisprinsippet vernes om, både for studenter som studerer i Norge, de som reiser utenlands og for de studentene som kommer til Norge. NSO er opptatt av å være med på å styrke det internasjonale studentsamarbeidet for å sikre studenters interesser og rettigheter globalt.