Saker til SST3-20/21

Fristen for å melde nye saker er 19. november.

Frist for å forhåndslevere endringsforslag er 1. desember. Forslag levert etter denne fristen må presenteres muntlig på møtet.

Foreløpig saksliste

SST3 00 Konstituering
SST3 00.03-20/21 Konstituering
SST3 01 Rapporter og orienteringer
SST3 01.05-20/21 Rapporter
SST3 01.06-20/21 Protokollsaker
SST3 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST3 02.02-20/21 Økonomirapport
SST3 02.03-20/21 Spesifisert budsjett 2021
SST3 03 Resolusjoner og uttalelser
SST3 03.03-20/21 Resolusjon om opptak
SST3 04 Valg
Ingen saker
SST3 05 Styringsdokumenter
SST3 05.02-20/21 Endringsforslag til NSOs vedtekter
SST3 06 Innkomne saker
SST3 06.12-20/21 Statsbudsjettprioriteringer 2022
SST3 06.13-20/21 Dokument om studentar på bustadmarknaden
SST3 06.14-20/21 Foreldelsesfrist resolusjoner