Tori Heitmann Jørgensen

Internasjonal komite – Medlem

Studiested: UiB – Universitetet i Bergen

E-post: toriheitmann@gmail.com
Telefon: 40043369

Motivasjon for å stille til dette vervet

Inkludering og solidaritet er to verdier jeg setter høyt. Disse verdiene har jeg forsøkt å ta med meg i alt arbeid jeg har gjort. I internasjonal komité vet jeg at disse verdiene blir satt høyt, og er også min motivasjon til å stille til medlem av internasjonal komité. Det siste året har jeg vært så heldig å bli valgt til AU-medlem i studentparlamentet ved UiB. Her har jeg fått jobbe med situasjonen i Vest-Sahara og Hong Kong. Jeg har også fått jobbe med å inkludere innvekslende studenter i Bergen. Jeg har stor tro på at vi studenter har så mye å lære av hverandre. Derfor er det så viktig at vi legger til rette for arenaer hvor vi kan utveksle kunnskap og erfaringer. Slik endrer vi verden – sammen.