Nikolai Klæboe

Valgkomiteen – Leder

Studiested: UiB – Universitetet i Bergen

E-post: nikolaiklaeboe@gmail.com
Telefon: 41320344

Motivasjon for å stille til dette vervet

Etter lang fartstid i studentpolitikken har jeg sett hvor viktig prosessene rundt valg til organisasjonenes styrende organer er. For at organisasjonen skal utvikles videre er det viktig at Landsmøtet og Sentralstyret har så gode innstillinger som mulig å forholde seg til når det skal velges kandidater til diverse verv i organisasjonen. Jeg er topp motivert til å lede dette arbeidet den kommende perioden.

Jeg er 25 år gammel og studerer administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB. Tidligere har jeg blant annet vært leder av Studentparlamentet ved UiB, og det siste året har jeg sittet som medlem av valgkomiteen til NSO. Fra tiden som medlem tar jeg med meg svært mye lærdom og gode erfaringer inn i et potensielt år som leder av komiteen. Jeg har bitt meg merke i ting jeg ønsker å videreføre, samtidig som jeg har gjort meg opp tanker om hvordan vi kan utvikle komiteen og dens arbeid videre.

Er det en ting jeg har erfart er at det ikke finnes noen fasit på hvem som passer inn i hvilke posisjoner. Jeg kommer til å være en leder som har fokus på åpenhet og legge forutinntatthet til side når komiteen skal utføre sitt oppdrag. En god innstillingsprosess er helt avhengig av at komiteen får frem et helhetlig bilde av alle kandidater som stiller til valg, og klarer å se gjennom kandidatenes fasade. Dette vil bidra til en god og rettferdig prosess. Jeg kommer til å gå inn for tydelige avklaringer og god dialog med arbeidsutvalget fra starten av perioden. Videre ønsker jeg komite som er synlig for organisasjonen, og lavterskel å kontakte.

Jeg er som regel en gladgutt som humrer og ler, men jeg har en klar og tydelig rollebevissthet og legger lett om til en seriøs tone. Dette er egenskaper som vil bidra til å finne den riktige balansen i dialog og prosess før og viktigst av alt, under selve innstillingsarbeidet.

Jeg ber med dette om deres tillit til å lede komiteen den kommende perioden!