Marius Toresen

Valgkomiteen – Medlem

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

E-post: marius.toresen@gmail.com
Telefon: 91395939

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hello hello hello! Mitt navn er Marius og jeg stiller til valgkomiteen. Jeg har vært aktiv elev- og studentpolitikker siden 2009. Interesseorganisasjoner har vært min ungdomstid, vennskapskilde, oppdragelse og det er også her jeg tilsynelatende skulle bli «voksen». Nå, ferdig utdannet, legger jeg 6 år med studier og 11 år med verv i bagasjen. Etter tre år i Studentparlament, ett år på fulltid i arbeidsutvalg ved OsloMet og ett år i sentralstyret til NSO ønsker jeg nå å pensjonere meg i valgkomiteen. Jeg er en god kandidat til valgkomiteen fordi jeg er opptatt av ryddige vurderinger, rettferdige behandlinger, struktur, reale prosesser og fordi jeg har veldig lyst. Jeg mener kommunikasjon, tillit, åpenhet og godt sambreid mellom alle ledd er viktige forutsetninger for god en valgprosess. Jeg mener også refleksjon og bevissthet rundt valgs særegenhet og følelsesmessige omfang er svært viktig. For å sikre seg disse trenger man menneskekjære folk – og der har dere meg, jeg elsker mennesker. Folks opphav, bakgrunn, tanker, ideer og grunner til å gjøre og være som de er synes jeg er utrolig spennende. Valgkomitearbeid er spennende. Det å bli bedre kjent med mennesker og skape en prosess der man sammenligner verdier, egenskaper, drømmer og visjoner er en utrolig kul jobb. Valgkomiteen har også ansvaret for å se på en total sammensetting av mennesker for så å knytte dette opp mot et ønske fra en hel organisasjon. Her mener jeg at min erfaring fra verv og andre organisasjoner har en verdi for NSO. Håper på landsmøtets tillit og lover å gjøre mitt aller beste! Godt valg!