Linnea Alexandra Barberini

Internasjonal komite – Leder

Studiested: UiO – Universitetet i Oslo

E-post: linnea.barberini@sp.uio.no
Telefon:

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg har sittet et år i arbeidsutvalget ved universitetet i Oslo. Der har jeg vært leder av miljøkomiteen, og hatt ansvar for studentutvalgenes lederforum. Før jeg ble valg inn i AU, var jeg leder av Grønn Liste UiO. Jeg er vant til å koordinere oppgaver, produsere sakspapirer, svare på høringer og samarbeide med andre. Jeg blir beskrevet som diplomatisk og flink til å lytte.

Jeg har internasjonal erfaring fra å ha bodd i utlandet, et eget stort internasjonalt nettverk, og fra arbeidet med Circle U. PÅ UIO. I år har vi opprettet en ny internasjonal studentunion mellom SPUiO og 6 andre studentdemokratier. Det har vært spennende og utfordrende arbeid, hvor man er avhengig av dialog på tvers av kulturer. Læringskurven er bratt i møte med andre synspunkter enn mine egne, og andre arbeidsmetoder. Jeg har fått et nytt og spennende nettverk, men ikke minst, gode venner i hele Europa. Vi har mye å lære av hverandre, og jeg mener at veien til en bedre verden er mellom internasjonalt samarbeid. Særlig i akademia. Personlig har jeg et stort internasjonalt nettverk på grunn av egen interesse for reise og utadsøkende natur. Jeg kommer lett i kontakt med nye mennesker, og trives best i et internasjonalt miljø. Jeg har også med meg fagkunnskap om internasjonale relasjoner fra bachelorgrad i statsvitenskap med fordypning i EU-politikk.

Det er ingen hemmelighet at min hjertesak er det grønne skiftet, og veien videre. Disse løsningene krever et internasjonalt samarbeid. Det er vår generasjon som skal drive, og gjennomføre det grønne skiftet. Jeg ønsker å sette miljø på agendaen, også i NSOs internasjonale kanaler, og mener vi som en av verdens eldste studentbevegelser bør og skal gå foran. Jeg mener jeg kan bidra med dette arbeidet med tanke på erfaringen jeg har med meg fra ulike miljøorganisasjoner. Jeg har både vært aktiv i Grønn Ungdom, Oslo grønne studenter, og er nå valgt inn i egen bydel for MDG. Ikke minst har jeg et personlig brennende engasjement for miljøpolitikk, en tydelig rød tråd i mitt arbeid i Studentparlamentet på UiO.

Vi skal både drive med internasjonalisering, og finne nye løsninger i det grønne skiftet. For å gjøre dette er vi helt avhengig av internasjonalt samarbeid, særlig i forskning og utdanning. Mye handler om å tenke nytt, og å tørre å utfordre konsensus i egen sektor. Det er vi avhengige av for å komme dit vi skal. Grønn politikk er mer enn flykutt og kildesortering. Jeg har mange ideer og et stort engasjement, og mener jeg kan være en ressurs for NSO det neste året.

Sammen med andre studenter kan vi finne gode løsninger for akademia, det er vi avhengige av for å både sikre akademisk frihet, banebrytende forskning, og morgendagens samfunn.