Jonas Virtanen

Valgkomiteen – Medlem

Studiested: UiO – Universitetet i Oslo

E-post: jonas.d.virtanen@gmail.com
Telefon: 97607161

Motivasjon for å stille til dette vervet

Det sies at man får de lederne man fortjener. Jeg tror det stemmer, men jeg tror også at en leder får den organisasjonen den fortjener å lede. NSO er ikke mer enn summen av sine medlemslag og tillitsvalgte, derfor må valgkomiteen fungere som et verktøy som legger gode føringer for hva som vil være et godt lag og hvem som kan sikre en tydelig kurs for organisasjonen. Dette vil jeg at valgkomiteen skal sørge for og være ansvarlige i sitt arbeid. Etter flere år som tillitsvalgt og idrettsutøver har jeg sett hvordan man utvikler gode lag og setter sammen bra team. Jeg har et ønske om at NSO skal få maksimalt ut av de medlemslagene som er tilknyttet organisasjonen og rekruttere dyktige ledere og tillitsvalgte. En valgkomité skal alltid tenke team og dyrke lag som setter NSO først og tar organisasjonen i riktig retning. Jeg har vært tilknyttet flere medlemsorganisasjoner og hatt en rekke verv. Mitt nåværende verv er styreleder i studentsamskipnaden SiO. Dette innebærer ansvar, men også innflytelse og innsikt. Jeg møter daglig tillitsvalgte fra studentdemokratier over hele landet og sitter med god innsikt i arbeidet som gjøres og ser hvordan samarbeid tar studentbevegelsen i riktig retning hver dag. Selv er jeg også arbeidsgiver og tillitsvalgt, som innebærer å tenke hvilke behov organisasjonen møter og hvordan jeg kan tilføre ressurser som får de rundt meg til å yte det lille ekstra. Dette er erfaringer som er unikt og nyttig når beslutninger skal tas. Som person er jeg glad i et godt stykke hardt arbeid og samarbeid, på tvers av institusjoner og politisk tilhørighet. En valgkomite må derfor også se mangfoldet og bredden i organisasjonen. Som styreleder er jeg mitt ansvar bevisst, men også en som er villig til å lytte. Dette åpner for mangfold, engasjement og nyanser som en valgkomite må prioritere. Den skal sikre forankring, men også med ansvarlighet stå for de innstillingene den legger frem.