Caroline Erviksæter

Fag- og forskningspolitisk komite – Medlem

Studiested: HVO – Høgskulen i Volda

E-post: pippibeckmann@hotmail.com
Telefon: 47701075

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg er fød og oppvokset i Sverige, har bod i Norge sedan 2008. Jeg har studert sosiologi, statsvitenskap og har helsefaglige bakgrunn fra Sverige. Jobbet innom helse og som lærer. Har erfarenhet som leier både på arbeid og i organisasjons sammenheng. Jeg har en bakgrunn som aktiv i student politikken i Sverige. Og då jeg startede at studere i Norge så var det selvklart at vara aktiv i i student politikken. Jeg er Leier før Forskerforbundets Studentutvalg 19/20, Fagråd før NSO. Jeg er med som studentrepresentant i Utdanningskvalitet priset 2019 og 2020. Nå er jeg NSO representant før SFU midtveis evaluering, jeg er då den som representerer Norge i den ekspert panelen. Jeg er veldig interessert av at stille til valg i Fag- og forskningspolitisk komitéen, Min bakgrunn fra arbeidsliv, tidligere studier og nåværende studier gjør at jeg har en bred bakgrunn og innblikk i flere fag og organisasjoner. Jeg har med mine NSO oppdrag lært at lese mig in og se på fag som ikke er innom mitt område, og jeg ser det som veldig spennende at få se på flere fag og kvalitets sikre god utdanning i teori og praksis før studentene i Norge. Jeg representerer de eldre studentene og min bakgrunn som både unge og eldre student gjør at jeg kan se fra ulik sider då jeg ser på studenter og studentlivet. Det viktigste er at belyse vad NSO mener og følge det i arbeidet med komitéen. Det er og viktig at øka kvaliteten på utdanninger fra studenters standpunkt. Og det er en fordel at jeg har jobbet med Utdanningskvalitet priset og SFU som bakgrunn av at ikke ha problem at se på ulike utdanninger og forstå det teoretiske og praktiske som er viktig at lyfte. Og naturlig se det positive. Jeg er van at tale og møte folk og har under den tid jeg representert NSO knyttet mange gode kontakter innom høyre utdanning og innom politikken.