Anja Landsverk

Internasjonal komite – Leder

Studiested: VID – VID vitenskapelige høgskole

E-post: landsverka@gmail.com
Telefon: 98476730

 

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei hei

Jeg heter Anja, er 24 år og fullfører, dette semesteret, en bachelor i samfunnsfag ved VID Vitenskapelige høgskole. Jeg har hatt diverse verv i studentdemokratiet de siste årene, og sitter i år som nestleder i studentparlamentet ved VID nasjonalt. Etter fullført bachelor er tanken å fortsette på master til høsten, og har søkt på studier innenfor internasjonale relasjoner og global utvikling.

Jeg velger nå å stille til leder av internasjonal komite etter et år som medlem av samme komite. Det siste året har vært utrolig lærerrikt og interessant, og jeg har derfor lyst til å fortsette med arbeidet årets komite har startet på. Pga coronasituasjonen er det noe fra denne perioden som ikke har vært mulig å ferdigstille, så jeg ønsker en kontinuitet hvor det vil være mulig å ta med dette arbeidet videre den kommende perioden.

I utgangspunktet stilte jeg til internasjonal komite i fjor fordi jeg ønsket å jobbe med innveksling og utvekslingsstudenter, og med en tanke om å gjøre det enklere og mer attraktivt for alle. Men etter ett år i komiteen ser jeg et større potensiale. Jeg mener fortsatt at det er viktig å jobbe for å bedre muligheter og rettigheter rundt utveksling, men at det også er viktig å tenke innovativt rundt den internasjonale som en helhet, både i NSO og innad i medlemslagene.

Dersom jeg blir valgt, ønsker jeg å jobbe for et større fokus på bærekraft og bærekraftsmålene hos medlemslagene. Det er allerede et økt fokus på dette, men her kan alle bli bedre. Jeg vil også jobbe for bredere tilrettelegging for internasjonale studenter i Norge. Spesielt nå den siste tiden ser vi at disse studentene fort faller utenfor systemet, og det er viktig med en politkk som legger til rette for stabilitet for alle studenter i Norge.

Håper på din stemme.

Godt valg