Valg på SST5

 

Valg til politiske komiteer i NSO for 2020/2021.

 

Still til valg her:

Se datoer og frister lenger ned 

Du kan også sende tips til valgkomiteen om andre du syns bør stille til valg:

Valget er regulert av vedtektenes kapittel 13, og gjennomføres i henhold til NSOs retningslinjer for preferansevalg.

Valgperioden er fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021.

Valgkomiteen (VK) leverer en anbefaling (innstilling) til sentralstyremøtet for valg av komiteledere og fagrådet 6. juni ifm. møtestart på sentralstyremøtet.

Du kan kontakte valgkomiteen på vk@student.no

Dette kan du stille til

Datoer og frister

Her er fristene du må overholde når du stiller til valg.

Frist for å stille til fagstrategiske enheter og leder av komiteene for å bli vurdert av valgkomiteen 27.mai kl. 23.59
Frist for å stille/trekke sitt kandidatur til valgene på sentralstyremøtet 5. juni kl. 12.00