Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Sentralstyret > Sentralstyret 2019/2020 > Sentralstyremøte 5 – 2019/20 > Kandidater til valg på Sentralstyremøte 6. – 7. juni 2020

Kandidater til valg på Sentralstyremøte 6. – 7. juni 2020

Her er presentasjonene til alle som stiller til valg til fagstrateigiske enheter, politiske komiteer og valgkomiteen på NSOs sentralstyremøte 6. – 7. juni 2020.

Siden oppdateres fortløpende etterhvert som nye kandidater kommer inn.

Still til valg her

Frister

  • Frist for å stille til leder av komiteene for å bli vurdert av valgkomiteen – 27. mai Kl 23:59.
  • Valgkomiteens innstilling vil bli offentliggjort 6. juni ifm møtestart på Sentralstyremøte
  • Frist for å stille/trekke sitt kandidatur til valgene på sentralstyremøte  – 5. juni kl 12:00

Andre frister for å stiller til valg vil blir oppdater her senere

 (Siden er oppdatert 5. juni kl 15:13)

Komiteer

Valgkomiteen

Leder

Valgkomiteen

Medlem

Fag- og forskningspolitisk komite

Leder

Fag- og forskningspolitisk komite

Medlem

Internasjonal komite

Leder

Internasjonal komite

Medlem

Læringsmiljøpolitisk komite

Leder

Læringsmiljøpolitisk komite

Medlem

Velferds- og likestillingspolitisk komite

Leder

Velferds- og likestillingspolitisk komite

Medlem

UHR-Samfunnsfag

UHR-Helse og sosial

UHR-Økonomi og administrasjon

UHR-MNT

UHR-Humaniora

UHR-Lærerutdanning

UHR-Kunst, design og arkitektur

Valgkomiteens innstilling er som følger:

Leder av valgkomiteen
Nikolai Klæboe – enstemmig innstilt

POLITISKE KOMITEER
Leder av internasjonal komité
Håvard Rørtveit – flertallets innstilling

Linnea Alexandra Barberini – mindretallets innstilling

Leder av velferd- og likestillingspolitisk komité
Idun Kløvstad – enstemmig innstilt

Leder av læringsmiljøpolitisk komité
Sarah Naomi Lunner – enstemmig innstilt

Leder av fag- og forskningspolitisk komité
Erlend Søbye Grønvold – enstemmig innstilt

UHR
UHR Samfunnsfag
Tord Apalvik

UHR Helse og sosial
Andrea Brekke Røed
Gard Aasmund Skulstad Johanson

UHR Økonomi og administrasjon
Caroline Erviksæter
Kristoffer Bjordal
Jørgen Heimsæter

UHR Matematikk, naturfag og teknologi
Iben Alexander Nesset
Philip Lundberg Jamissen
Joel Gianni

UHR Humaniora
Christina Eide
Marius Frans Linus Hillestad
Cecilie Bjørnsdotter Raustein

UHR Lærerutdanning
Elise Håkull Klungtveit
Frida Rasmussen
Magnus Dybdahl

UHR Kunst, design og arkitektur
Mallory Petersen Chamberlain