Saker til SST6-16/17

Under kan du laste ned sakene hver for seg.

SST6 00 Konstituering
SST6 00.06-16/17 Konstituering
SST6 01 Rapporter og orienteringer
SST6 01.12-16/17 Rapporter
SST6 01.13-16/17 Protokollsaker
SST6 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST6 02.05-16/17 Økonomirapport
SST6 03 Resolusjoner og uttalelser
SST6 03.05-16/17 Resolusjoner
SST6 04 Valg
SST6 04.02-16/17 Valg til fagstrategiske enheter i UHR 2017/2018
SST6 05 Styringsdokumenter
SST6 05.05-16/17 Revidering av retningslinjer for Frifond
SST6 05.06-16/17 Revidering av retningslinjer for fond i NSO
SST6 05.07-16/17 Revidering av NSOs økonomireglement
SST6 05.08-16/17 Mandat for politiske komiteer og fagrådet 2017/2018
SST6 05.09-16/17 Politisk dokument for bedring av studenters læringsmiljø
SST6 05.10-16/17 Politisk dokument om studenthelse
SST6 06 Innkomne saker
SST6 06.16-16/17 Generaldebatt
SST6 06.17-16/17 Gjennomgang av politiske dokumenter