Innkalling til SST6-16/17

Dette er innkallingen til sentralstyremøte 6, fredag 19. mai – lørdag 20. mai 2017. Møtet finner sted på Det teologiske menighetsfakultet i Oslo.

Hopp direkte til:

Frister

Melde nye saker til møtet (iht. vedtektene) 03.05.2017
Bestille reise (iht. økonomireglement) 05.05.2017
Frist for påmelding 08.05.2017
Komiteene må ha sendt sine rapporter 08.05.2017
Utsending av sakspapirer (iht. vedtektene) 12.05.2017
Forhåndslevere endringsforslag 15.05.2017
Sende inn reiseregning (iht. økonomireglement) 30.06.2017

Møtestart og -slutt

Fredag kl. 11.00 – Lunsj
Fredag kl. 12.00 – Evalueringsseminar kun for sittende sentralstyre
Fredag kl. 12.30 – Overlappsseminar for avtroppende og påtroppende sentralstyre
Fredag kl. 14.00 – Konstituering av sentralstyremøte 6 2016 – 2017
Lørdag kl. 09.00 – Møtestart
Lørdag kl. 18.00 – Møteslutt

Påmelding

Gi beskjed til nso@student.no hvis du er medlem av sentralstyret og vet at du ikke kan delta, slik at arbeidsutvalget kan kalle inn eventuell vara.

NSO dekker reise og opphold for

 • Sentralstyremedlemmer
 • Arbeidsutvalget
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Én person fra hver av følgende politiske komiteer:
  • Fag- og forskningspolitisk komite
  • Internasjonal komite
  • Læringsmiljøpolitisk komite
  • Velferds- og likestillingspolitisk komite

Overnatting

Vi oppfordrer alle som kan å bo privat, men det blir organisert overnatting for alle som ber om det i påmeldingen.

Forhåndsinnsending av endringsforslag

Alle med forslagsrett i sentralstyret kan forhåndslevere endringsforslag til sakene som skal behandles på sentralstyremøtet. Forhåndsleverte endringsforslag blir gjort tilgjengelig for sentralstyret før møtet.

Lenke for forhåndsinnsending av endringsforslag blir å finne på siden til sakspapirene for møtet.

Fristen for forhåndsinnsending av endringsforslag er søndag 15. mai.

Reisebestilling

Hvis du har behov for å reise med fly for å delta på sentralstyremøtet eller landsmøtet, kan du bestill dine egne billetter gjennom reisebyrået Travellink. Da slipper du å legge ut for flybillettene. Som medlem av sentralstyret, eller en komite i NSO, skal du ha fått tilsendt personlig brukernavn og passord på e-post.

I henhold til økonomireglementet er fristen for å bestille flyreise til sentralstyremøtet 5. mai.

Benytt alltid rimeligste reisealternativ.

Du finner utfyllende informasjon om reisebestilling her:

Tilrettelegging

Vi skal legge til rette for at alle skal kunne delta på NSOs arrangement. Dersom du har behov for tilrettelegging – enten om det gjelder mat, tilgjengelighet eller andre ting – er det viktig at du gir beskjed i påmeldingen.

Velkommen til sentralstyremøte 6.