Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Sentralstyret > Sentralstyremøtet live

Sentralstyremøtet live

Sentralstyremøte 4 2018/2019

fredag

12:00 12:30   Lunsj
12:30 13:00 SST4 00.04-18/19 Konstituering
13:00 13:30 SST4 01.08-18/19 Rapporter
13:30 13:45 SST4 01.09-18/19 Protokollsaker
  Valgkomiteen orienterer
13:45 15:45 SST4 06.14-18/19 Sak unntatt offentlighet
15:45 16:15   Pause
16:15 16:45 SST4 06.12-18/19 Saker til NSOs landsmøte 2019
16:45 17:00 SST4 06.12.02-18/19 LM9 01.03-19 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2018
17:00 17:30 SST4 06.12.01-18/19 LM9 00.03-19 Godkjenning av forretningsorden
17:30 18:30   Middagspause
18:30 20:30 SST4 06.12.06-18/19 LM9 05.05-19 Utdanningspolitisk plattform – diskusjon
20:30     Møteslutt

lørdag

09:00 09:30   Lesetid til endringsforslag, utdanningspolitisk plattform
09:30 10:15 SST4 06.12.06-18/19 LM9 05.05-19  Utdanningspolitisk plattform – votering
10:15 12:15 SST4 06.12.04-18/19 LM9 05.02-19  Handlingsplan for NSO 2019/2020
12:15 13:00   Lunsj
13:00 14:00 SST4 06.12.05-18/19 LM9 05.04-19  Velferdspolitisk plattform
14:00 14:15   Pause
14:15 15:15 SST4 06.12.05-18/19 LM9 05.04-19 Velferdspolitisk plattform – fortsettelse
15:15 15:45 SST4 06.12.08-18/19 LM9 06.01-19 Generaldebatt – saksapir til landsmøtet
15:45 16:45 SST4 06.12.07-18/19 LM9.05.06-19 Prinsipper for oppførsel i organisasjonen
16:45 17:45 SST4.02.06-18/19 Strategiske midler 2019
17:45 18:45   Middag
18:45 19:15 SST4 06.12.07-18/19 LM9.05.06-19 Prinsipper for oppførsel i organisasjonen – votering
19:15 20:15 SST4.06.13-18/19 Bærekraftspolitikk i NSO – Diskusjonssak
20:15 20:30   Pause
20:30 21:15 SST4.06.15-18/19 Minstekrav til karakterbegrunnelse – Diskusjonssak
21:15     Møteslutt

 

 

 

søndag

09:30 10:00   Lesetid endringsforslag, velferdspolitisk plattform og handlingsplan
10:00 10:30 SST4 06.12.05-18/19 LM9 05.04-19 Velferdspolitisk plattform – votering
10:30 11:00 SST4 06.12.04-18/19 LM9 05.02-19 Handlingsplan for NSO 2019/2020 – votering
11:00 11:45 SST4 03.04-18/19 Resolusjoner
11:45 12:45   Lunsj
12:45 13:45 SST4 06.12.03-18/19 LM9 02.02-19 Rammebudsjett for 2020
13:45 14:00 SST4 06.12.03-18/19 LM9 02.02-19 Rammebudsjett for 2020 – votering
14:00 14:15   Avslutning – formell møteslutt