Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Sentralstyret > Sentralstyremøtet live

Sentralstyremøtet live

Sentralstyremøte 2 2019/2020

Fredag

08:00 SST2 00.02-19/20 Konstituering
08:10 SST2 01.03-19/20 Rapporter – Inkl. orientering om statsbudsjettet
08:35 SST2 01.04-19/20 Protokollsaker
08:40 SST2 04.01-19/20 Valg av vedtektskomite – Presentasjon av innstilling
08:50 SST2 06.07-19/20 Revidering av mandat for fagrådet 2019/2020
09:05 Pause
09:20 SST2 06.06-19/20 Tolkning av vedtektenes § 5.1
10:00 SST2 06.04-19/20 Foreløpig saksliste til landsmøtet 2020
10:45 Pause
11:00 SST2 04.01-19/20 Valg av vedtektskomite
11:10 SST2 06.05-19/20 NSO valgprioriteringer 2021-2025 – Saken streames ikke
12:00 Lunsj
12:30 Kunngjøring av valgresultat til vedtektskomiteen
12:35 SST2 02.02-19/20 Plassering av egenkapital – Diskusjonssak
13:15 SST2 03.02-19/20 Resolusjoner
14:00 Møteslutt og -evaluering