Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Sentralstyret > Sentralstyremøtet live

Sentralstyremøtet live

Lørdag

Fra Til Sak
10:00 10:15 Konstituering
10:15 10:45 Rapporter
10:45 10:50 Protokollsaker
10:50 11:20 Møteplan for sentralstyret 2020/2021
11:20 11:35 Pause
11:35 12:15 Forretningsorden for sentralstyret 2020/2021
12:15 13:15 Lunsj
13:15 13:25 Om sentralstyrets innstilling til NSOs landsmøte 2020
13:25 14:05 Foreløpig saksliste til landsmøte 2020
14:05 14:35 Regnskap for 2019
14:35 15:20 Forretningsorden til landsmøte 2020
15:20 15:35 Pause
15:35 15:50 Årsrapport
15:50 16:50 Handlingsplan 2020/2021
16:50 17:00 Pause
17:00 18:00 Rammebudsjett

Sentralstyremøte 1 2020/2021

Søndag

Fra Til Sak
10:00 10:45 Økonomirapport
10:45 11:30 Revidering av retningslinjer for fond
11:30 11:45 Pause
11:45 12:15 Handlingsplan 2020/2021 -votering
12:15 13:15 Lunsj
13:15 14:00 Resolusjoner
14:00 14:30 Møteslutt