Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Sentralstyret > Sentralstyremøtet live

Sentralstyremøtet live

Sentralstyremøte 6 2018/2019

Søndag:

Lørdag:

Lørdag

11:00 11:20 SST6 00.06-18/19 Konstituering, rapporter og protokollsaker
11:20 11:35 SST6 02.07-18/19 Økonomirapport
11:35 12:00 SST6 05.03-18/19 Revidering av økonomi- og miljøreglement
12:00 12:30 SST6 05.02-18/19 Mandat for politiske komiteer og fagrådet 2019/2020 – Diskusjon
12:30 13:00 Lunsj
13:00 13:45 SST6 03.05-18/19 Resolusjoner
13:45 14:30 SST6 02.08-18/19 Opprettelse av ny stillingshjemmel
14:30 15:00 Pause
15:00 15:45 SST6 06.21-18/19 Beste praksis for involvering av studenter i forskningsarbeid tidlig i studieløpet – Diskusjonssak
15:45 16:30 SST6 06.17-18/19 Kontingentbetaling
16:30 17:15 SST6 06.12.06-18/19 Gjennomgang av utviklingsavtaler i sektoren, og hvordan de bidrar til å fremme og spisse institusjonens profiler
17:15 17:30 Pause
17:30 18:00 SST6 06.23-18/19 Samfunnsnytten av høyere utdanning – Diskusjon
18:00 18:45 SST6 06.18-18/19 Politisk dokument om klima – Diskusjon

Søndag

10:00 10:15 SST6 06.23-18/19 Samfunnsnytten av høyere utdanning – Votering
10.15 10.45 SST6 06.19-18/19 Revidering av retningslinjer for rekruttering og
oppnevninger
10:45 11:00 Pause
11:00 11:30 SST6 04.05-18/19 Valg til fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet
11:30 12:00 SST6 06.20-18/19 NSOs politikk om private institusjoner – Orienteringssak
12:00 12:30 Lunsj
12:30 13:00 SST6 06.18-18/19 Politisk dokument om klima – Votering
13:00 13:15 SST6 05.02-18/19 Mandat for politiske komiteer og fagrådet 2019/2020 – Votering
13:15 13:30 SST6 04.05-18/19 Valgresultat
13:30 Møteslutt