Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Sentralstyret > Sentralstyremøtet live

Sentralstyremøtet live

Sentralstyremøte 1 2019/2020

Lørdag:

Lørdag

09:30 09:45 SST1 00.01-19/20 Konstituering, rapporter og protokollsaker
09:45 10:10 SST1 00.01.06-19/20 Godkjenning av forretningsorden for sentralstyret 2019/2020
10:10 10:25 SST1 01.02-19/20 Protokollsaker
10:35 10:50 SST1 06.01-19/20 Møteplan for sentralstyret 2019/2020
11:15 11.30 Pause
11.30 12:00 SST1 06.01-19/20 Møteplan for sentralstyret 2019/2020 – forts
12:00 13:00 SST1 06.03-19/20 NSOs valgprioriteringer 2021/2025 – Diskusjonssak
13:00 14:00 Lunsj
14:00 14:45 SST1 06.02-19/20 Revidering av politisk plattform i 2020 – Diskusjonssak
14:45 15:15 SST1 03.01-19/20 Resolusjoner
15:15 15:30 Pause
15:30 Møteslutt