Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Sentralstyret

Sentralstyret

SentralstyretSentralstyret (SST) er NSOs øverste organ mellom landsmøtene.

Sentralstyret innstiller på de fleste sakene til landsmøtet. Mellom landsmøtene kan sentralstyret vedta politikk som utdyper politikken som landsmøtet har vedtatt. Sentralstyret vedtar også mandatene til komiteene og spesifisert budsjett for NSO.

Landsmøtet velger årlig 13 medlemmer til sentralstyret. Det velges også 5 prioriterte varaer i et separat valg.

Vedtektenes § 13.7.1 krever at sentralstyret består av minst én person fra hver region og hver institusjonskategori.

Sentralstyrets oppgaver
Sentralstyrets oppgaver

Innspill eller spørsmål?

Du kan sende spørsmål eller innspill om eller til sentralstyret. Henvendelsene går til arbeidsutvalget, som formidler det videre til sentralstyret dersom det kommer spørsmål eller innspill rettet direkte til dem.

Du kan med innspillsknappen:

  • Sende spørsmål om arbeidet og oppfølgingen av politikk.
  • Sende innspill til ny politikk NSO burde vurdere å se på.
  • Ideer eller andre innspill og spørsmål for å kunne kontakte sentralstyret og arbeidsutvalget som organ.

Kontakt sentralstyret og arbeidsutvalget, trykk her:

Sentralstyret 2020/2021

Anette Arneberg

Anette Arneberg

Epost anette.arneberg@gmail.com

Twitter: @arnebergen1

Bjørn Olav Østeby

Bjørn Olav Østeby

Epost bjorn.olav.osteby@gmail.com

Twitter: @BjornOlavOsteby

 

Daniel Hansen Masvik

Daniel Hansen Masvik

Epost Dma010@post.uit.no

Twitter: DMasvik

Emelie Johansen

Emelie Johansen

Epost emeliejoh96@hotmail.com

Twitter: @emeliejohansen1

Emily MacPherson

Emily MacPherson

Epost macp.emily@gmail.com

Twitter: @emilymacp

Emma Bø

Emma Bø

Epost emmabo@lyse.net

Eskil Uggen

Eskil Uggen

Epost Eskil.Uggen@gmail.com

Fatema Al-Musawi

Fatema Al-Musawi

Epost alm.fatema@gmail.com

Twitter @foofoalm

Felix Volpe

Felix Volpe

Epost felix@n4f.no

Twitter: @VolpeFelix

Johannes Saastad

Johannes Saastad

Epost johals@uio.no

Twitter @JohannesSaastad

Ola Gimse Estenstad

Ola Gimse Estenstad

Epost ola.g.e@hotmail.com

Instagram: @olaest

Stine Johannessen

Stine Johannessen

Epost stijoh95@gmail.com

Åste Solheim Hagerup

Åste Solheim Hagerup

Epost aaste.solheim.hagerup@gmail.com

Twitter: @HagerudAste

 

Vararepresentanter til Sentralstyret 2020/2021:

  1. Sandra Amalie Lid Krumsvik
  2. Åse Berg Dybvik
  3. Jonas Dahlberg Toft
  4. Andreas Knudsen Sund
  5. Tina Tufte Holtsdalen