Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Sentralstyret

Sentralstyret

SentralstyretSentralstyret (SST) er NSOs øverste organ mellom landsmøtene.

Sentralstyret innstiller på de fleste sakene til landsmøtet. Mellom landsmøtene kan sentralstyret vedta politikk som utdyper politikken som landsmøtet har vedtatt. Sentralstyret vedtar også mandatene til komiteene og spesifisert budsjett for NSO.

Landsmøtet velger årlig 13 medlemmer til sentralstyret. Det velges også 13 prioriterte varaer i et separat valg.

Vedtektenes § 13.7.1 krever at sentralstyret består av minst én person fra hver region og hver institusjonskategori.

Sentralstyrets oppgaver
Sentralstyrets oppgaver

Innspill eller spørsmål?

Du kan sende spørsmål eller innspill om eller til sentralstyret. Henvendelsene går til arbeidsutvalget, som formidler det videre til sentralstyret dersom det kommer spørsmål eller innspill rettet direkte til dem.

Du kan med innspillsknappen:

  • Sende spørsmål om arbeidet og oppfølgingen av politikk.
  • Sende innspill til ny politikk NSO burde vurdere å se på.
  • Ideer eller andre innspill og spørsmål for å kunne kontakte sentralstyret og arbeidsutvalget som organ.

Kontakt sentralstyret og arbeidsutvalget, trykk her:

Sentralstyret 2018/2019

Anne Helene Bakke
Bjørn Olav Østeby
Fatema Al-Musawi
Gjermund Kvernmo Langset
Jens Lægreid
Magne Bartlett
Magnus Johannesen
Maya Sol Sørgård
Rebecca Marum
Rebekka Opsal
Rune Keisuke Kosaka
Stein Olav Romslo
Vegard Fosso Smievoll

Vara:

1. Marion Kristine Gustavsen
2. Emil Henningsmoen
3. Johannes Bjartnes
4. Erlend Søbye Grønvold
5. Bjørn Harald Hegreberg Garborg
6. Simen Tjølsen Oftedahl
7. Arild Johannessen
8. Jens Rudi Solbakken
9. Magnus Dalemark