Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Sentralstyret

Sentralstyret

SentralstyretSentralstyret (SST) er NSOs øverste organ mellom landsmøtene.

Sentralstyret innstiller på de fleste sakene til landsmøtet. Mellom landsmøtene kan sentralstyret vedta politikk som utdyper politikken som landsmøtet har vedtatt. Sentralstyret vedtar også mandatene til komiteene og spesifisert budsjett for NSO.

Landsmøtet velger årlig 13 medlemmer til sentralstyret. Det velges også 5 prioriterte varaer i et separat valg.

Vedtektenes § 13.7.1 krever at sentralstyret består av minst én person fra hver region og hver institusjonskategori.

Sentralstyrets oppgaver
Sentralstyrets oppgaver

Innspill eller spørsmål?

Du kan sende spørsmål eller innspill om eller til sentralstyret. Henvendelsene går til arbeidsutvalget, som formidler det videre til sentralstyret dersom det kommer spørsmål eller innspill rettet direkte til dem.

Du kan med innspillsknappen:

  • Sende spørsmål om arbeidet og oppfølgingen av politikk.
  • Sende innspill til ny politikk NSO burde vurdere å se på.
  • Ideer eller andre innspill og spørsmål for å kunne kontakte sentralstyret og arbeidsutvalget som organ.

Kontakt sentralstyret og arbeidsutvalget, trykk her:

Sentralstyret 2019/2020

Andreas Torhjell sq

Andreas Trohjell

Epost andtroh@gmail.com
Mobil 94160183

Anne Marie Lund sq

Anne Marie Lund

Epost anne.marie.lund@mail.com
Mobil 41011271

Christen Andreas Wroldsen sq

Christen Andreas Orvin Wroldsen

Daniel Hansen Masvik

Håkon Heintz

Line Korsmo sq

Line Korsmo

Epost korsmoline@gmail.com
Mobil 48490066

Lisa Marie Mandfloen sq

Lisa Marie Mandfloen

Epost lisamandfloen@gmail.com
Mobil 92473212

Marius Toresen sq

Marius Toresen

Pia Ottilia Danielsen

Rebekka Opsal sq

Rebekka Opsal

Epost post@rebekkaopsal.no
Mobil 98618850

Rune Keisuke Kosaka

Sandra Helene Dvergastein sq

Sandra Dvergastein

Epost sandra.dvergastein@gmail.com

Tord Hauge

Tord Hauge

Epost tordhauge@hotmail.com
Mobil 47636511

Vara:

1. Gard Løken Frøvoll
2. Gjermund Kvernmo Langset
3. Jonas Økland
4. Rebecca Marum