Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Prinsipprogramkomiteen

Prinsipprogramkomiteen

Prinsipprogramkomiteen (PPK) utarbeider forslag til revidert prinsipprogram for NSO.

Landsmøtet velger ordinært en prinsipprogramkomite hvert tredje år. Komiteen utarbeider endringsforslag til gjeldende prinsipprogram, og innstiller direkte til landsmøtet. Prinsipprogramkomiteens medlemmer deltar på landsmøtet for å presentere innstillingen sin.

Neste gang det velges prinsipprogramkomite blir på landsmøtet i 2018.