Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Politiske komiteer

Politiske komiteer

Politiske komiteerDe politiske komiteene bistår resten av organisasjonen i utviklingen av NSOs politikk innenfor sine respektive områder. Komiteenes medlemmer møtes jevnlig for å jobbe med prioriteringene fra NSOs handlingsplan og mandatet fra sentralstyret.

Landsmøtet velger årlig følgende fire politiske komiteer: fag- og forskningspolitisk komite (FFPK) , internasjonal komite (IK), læringsmiljøpolitisk komite (LMPK) og velferds- og likestillingspolitisk komite (VLPK).

Hver komite består av fem personer, inkludert en leder. Det velges også 3 varaer.

Vervet er ettårig, fra 1. juli til 30. juni.

Politiske komiteer 2021/2022

Fag- og forskningspolitisk komite
ffpk@student.no
Leder: Eva Moshuus
Arthur Aleksander Czapka
Jelle Sebastian Bruin
Ina Marie Finnerud Karl Oskar Lie Bjerke 1. vara: Caroline Erviksæte                      2. vara: Markus Christopher Barkenæs
Internasjonal komite
ik@student.no
Leder: Anja Landsverk
Bilal Sheikh
Dag Emmanuel Powlett Fredriksen
Amine Fquihi
Kristine Vilde Sandtrøen
1. vara: Maya Huseby
2. vara: Thomas Helleland-Hansen
Læringsmiljøpolitisk komite
lmpk@student.no
Leder: Sarah Naomi Lunner
Morten Stene
Christine Ruud            Rolf Martin Aspenes Mikkel Sibe
1. vara: Trond Fredrikk Hoddevik
Velferds- og likestillingpolitisk komite
vlpk@student.no
Leder: Didrik Svellingen
Mia Larsen Sveberg
Hermine Wilhelmsen
Marte Bråteng
Constance Tuv
1. vara: Maya-Katrin Skjeldal