Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Politiske komiteer

Politiske komiteer

Politiske komiteer 2016-2017.
Politiske komiteer 2016-2017.

De politiske komiteene bistår resten av organisasjonen i utviklingen av NSOs politikk innenfor sine respektive områder. Komiteenes medlemmer møtes jevnlig for å jobbe med prioriteringene fra NSOs handlingsplan og mandatet fra sentralstyret.

Landsmøtet velger årlig følgende fire politiske komiteer: fag- og forskningspolitisk komite (FFPK) , internasjonal komite (IK), læringsmiljøpolitisk komite (LMPK) og velferds- og likestillingspolitisk komite (VLPK).

Hver komite består av fem personer, inkludert en leder. Det velges også 3 varaer.

Vervet er ettårig, fra 1. juli til 30. juni.

Politiske komiteer 2017/2018

Fag- og forskningspolitisk komite
ffpk@student.no
Helene Kongerud – Leder
Eigil Hole Lønning
Magnus Johannesen
Marte Sandslett Seland
Vebjørn Andersson
Internasjonal komite
ik@student.no
Erlend Grønvold – Leder
Eric Kimathi
Johannes Bjartnes
Pia Oline Lilleskare Lunde
Victoria Walberg
Læringsmiljøpolitisk komite
lmpk@student.no
Ane Larsen Mjøen – Leder
Henriette Vågen Aase
Julie Iversen
Lars Bjørnar Vist
Rebekka Opsal
Velferds- og likestillingpolitisk komite
vlpk@student.no
Kristine-Petrine Olthuis – Leder
Alina Käthe Wessels
Jørgen Gunderengen
Malin Helen Kleppe
Steffen Eriksen Haneboe