Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Politiske komiteer

Politiske komiteer

Politiske komiteerDe politiske komiteene bistår resten av organisasjonen i utviklingen av NSOs politikk innenfor sine respektive områder. Komiteenes medlemmer møtes jevnlig for å jobbe med prioriteringene fra NSOs handlingsplan og mandatet fra sentralstyret.

Landsmøtet velger årlig følgende fire politiske komiteer: fag- og forskningspolitisk komite (FFPK) , internasjonal komite (IK), læringsmiljøpolitisk komite (LMPK) og velferds- og likestillingspolitisk komite (VLPK).

Hver komite består av fem personer, inkludert en leder. Det velges også 3 varaer.

Vervet er ettårig, fra 1. juli til 30. juni.

Politiske komiteer 2018/2019

Fag- og forskningspolitisk komite
ffpk@student.no
Leder: Gaute Kornberg
Andreas Gravdahl
Andreas Trohjell
Kari Anne Andersen
William Giffen Sæbø
Internasjonal komite
ik@student.no
Leder: Victoria Walberg
Aron Hagos
Eira Vilde Martinsen Garrido
Felipe Fawcett
Sara Jalali
Læringsmiljøpolitisk komite
lmpk@student.no
Leder: A. Thiren Sriskantharajah
Emma Øren
Ingrid Folstad
Marius Toresen
Sandra Dvergastein
Velferds- og likestillingpolitisk komite
vlpk@student.no
Leder: Anne Marie Lund
Ida-Marie Rislaa
Martine Gjerde
Truls-Einar Johnsen
Jeanett Andersen