Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Landsmøtet

Landsmøtet

LandsmøtetLandsmøtet (LM) er NSOs øverste organ. Her tas de viktigste beslutningene i organisasjonen. Landsmøtet arrangeres én gang i året og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO.

Landsmøtet vedtar styrende politikk, inkludert handlingsplan, rammebudsjett og politiske plattformer. Landsmøtet velger også arbeidsutvalget, sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene.

Tilsammen har medlemslagene 181 delegater (personer med stemmerett). Antall delegater fra hver utdanningsinstitusjon avhenger av hvor mange studenter det er ved institusjonen. I tillegg deltar en rekke observatører og gjester på landsmøtet.

Sentralstyret i NSO innstiller på de fleste sakene til landsmøtet, og har det politiske ansvaret for gjennomføringen av møtet sammen med arbeidsutvalget.

Landsmøtets oppgaver
Landsmøtets oppgaver