Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteens (KK) hovedoppgave er å sikre at organisasjonen drives etter gjeldende styringsdokumenter, inkludert vedtekter og prinsipprogram.

Komiteen har møteplikt på landsmøtet og er til stede på sentralstyrets møter.

Kontrollkomiteen består av fire personer. For at det skal være overlapp mellom periodene, velger landsmøtet hvert år to medlemmer til komiteen. Kontrollkomiteens medlemmer sitter to perioder.

Kontrollkomiteen 2017/2018

Madeleine Sjøbrend (til 30.06.2019) – Leder
Bjørn Dinesen (til 30.06.2018)
Eivind Seljestad (til 30.06.2018)
Christine Alveberg (til 30.06.2019)

Kontakt kontrollkomiteen på kk@student.no