Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Fagrådet

Fagrådet

FagrådetNSO sitt fagråd består av alle studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Disse velges av NSO sitt sentralstyre på siste møte før sommeren.

Representantene velges for ett år, fra 1. juli til 30. juni.

De fagstrategiske enhetene i UHR

UHR-logoUniversitets- og høgskolerådet (UHR) er samarbeidsorganet til universiteter og høyskoler i Norge. UHR sitt arbeid har stor betydning for institusjonenes faglige samarbeid og utviklingen av felles nasjonal utdannings- og forskningspolitikk.

De fagstrategiske enhetene favner flere ulike fag innenfor et større fagfelt. De fleste medlemmene representerer et fagmiljø ved sin egen utdanningsinstitusjon. På denne måten er enhetene en møteplass for fagmiljøene, hvor felles problemstillinger løftes på et nasjonalt nivå. Enhetene gir også anbefalinger til UHR og utdanningsinstitusjonene.

Eksempler på saker som har vært oppe i de fagstrategiske enhetene: Program for faglige konferanser, retningslinjer for evaluering og kvalitetssikring, innspill til stortingsmeldinger, bruk av IKT i utdanningen, etablering av samarbeid mellom fagmiljø eller med næringslivet.

Som representant i en fagstrategisk enhet er du med å påvirke fagfeltet ditt på nasjonalt nivå, og på tvers av utdanningsinstitusjonene.

UHR har følgende fagstrategiske enheter. Sentralstyret i NSO velger årlig tre studenter til hver av disse enhetene:

Fagrådet

Studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene utgjør tilsammen NSO sitt fagråd. Fagrådet er rådgivende overfor NSO i fagspesifikke spørsmål, og skal høres i saker som angår deres ansvarsområde.

Arbeidsutvalget utarbeider fremdriftsplan, som beskriver hva fagrådet skal jobbe med i løpet av perioden.  

Fagrådet 2019/2020

UHR-Helse og sosial Gard Aasmund Skulstad Johanson
Oline Marie Sæther
UHR-Humaniora Cecilie Bjørnsdotter Raustein
Christina Eide
Erlend Ditlefsen Aag
UHR-Kunst, design og arkitektur Mallory Pettersen Chamberlai
Ingrid Lovise Anvik Hellenes
UHR-Lærerutdanning Magnus Dybdahl
Stian Lyngholm
Elise Håkull Klungtveit
UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi Joel Gianni
Iben Aleksander Nesset
Philip Lundberg Jamissen
UHR-Samfunnsfag Susann Andora Biseth-Michelsen
Tord Apalvik
Victor Larsson
UHR-Økonomi og administrasjon Jørgen Heimsæter
Caroline Erviksæter
Kristoffer Bjordal