Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Fagrådet

Fagrådet

UHR-logoNSO sitt fagråd består av alle studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Disse velges av NSO sitt sentralstyre på siste møte før sommeren.

Representantene velges for ett år, fra 1. juli til 30. juni.

De fagstrategiske enhetene i UHR

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er samarbeidsorganet til universiteter og høyskoler i Norge. UHR sitt arbeid har stor betydning for institusjonenes faglige samarbeid og utviklingen av felles nasjonal utdannings- og forskningspolitikk.

De fagstrategiske enhetene favner flere ulike fag innenfor et større fagfelt. De fleste medlemmene representerer et fagmiljø ved sin egen utdanningsinstitusjon. På denne måten er enhetene en møteplass for fagmiljøene, hvor felles problemstillinger løftes på et nasjonalt nivå. Enhetene gir også anbefalinger til UHR og utdanningsinstitusjonene.

Eksempler på saker som har vært oppe i de fagstrategiske enhetene: Program for faglige konferanser, retningslinjer for evaluering og kvalitetssikring, innspill til stortingsmeldinger, bruk av IKT i utdanningen, etablering av samarbeid mellom fagmiljø eller med næringslivet.

Som representant i en fagstrategisk enhet er du med å påvirke fagfeltet ditt på nasjonalt nivå, og på tvers av utdanningsinstitusjonene.

Per 1. januar 2018 har UHR følgende fagstrategiske enheter. Sentralstyret i NSO velger årlig tre studenter til hver av disse enhetene:

Fagrådet

Studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene utgjør tilsammen NSO sitt fagråd. Fagrådet er rådgivende overfor NSO i fagspesifikke spørsmål, og skal høres i saker som angår deres ansvarsområde.

Sentralstyret vedtar mandatet, som beskriver hva fagrådet skal jobbe med i løpet av perioden. Arbeidsutvalget kaller inn til felles møter med fagrådet.

Du stiller til ved å fylle ut et elektronisk skjema innen 1. juni 2018:

Fagrådet 2017/2018

Det nasjonale fakultetsmøtet for humaniora Amund Thomassen
Knut Figenschou
Det nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag Ruben K. Haugland
Arne Bendik Rekve
Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag Anne Marte Holand
Morten Ludvik Antonsen
Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag Inger Heimdal
Ruben Doornebal
Sahana Sriskandarajah
Stine Katinka Andersen
Nasjonal fagstrategisk enhet for MNT-feltet Bendik Deraas
Christoffer Vikebø Nesse
Nasjonal fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning Andreas Normann Persen
Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid Jens Rudi Solbakken
Nasjonalt råd for lærerutdanning Fam Karine Heer Aas
Frank Aleksander Bræin
Hanna Louise Price-Stephens
Hedda Eia Vestad
Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Chris Alexander Stokvik
Elisabeth Holien
Viktor Emanuel Sanden Espedal