Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget 2017/2018
Arbeidsutvalget 2017/2018

Arbeidsutvalget (AU) har ansvar for den daglige driften og er den politiske ledelsen av organisasjonen.

Arbeidsutvalget styrer arbeidet sitt blant annet ut fra handlingsplanen og øvrig politikk som vedtas av landsmøtet og sentralstyret. Hele arbeidsutvalget jobber fulltid fra NSOs kontorer i Oslo.

Landsmøtet velger årlig seks medlemmer til arbeidsutvalget, med følgende roller: leder, nestleder, fag- og forskningspolitisk ansvarlig, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, velferds-og likestillingsansvarlig og internasjonalt ansvarlig.

Arbeidsutvalget 2017/2018

Leder: Mats Johansen Beldo
Nestleder: Anne Helene Bakke
Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Kine Nossen
Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Ida Austgulen
Velferds‐ og likestillingsansvarlig: Jonas Strisland
Internasjonalt ansvarlig: Jone Trovåg

Arbeidsutvalgets oppgaver
Arbeidsutvalgets oppgaver