Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget 2018/2019
Arbeidsutvalget 2018/2019

Arbeidsutvalget (AU) har ansvar for den daglige driften og er den politiske ledelsen av organisasjonen.

Arbeidsutvalget styrer arbeidet sitt blant annet ut fra handlingsplanen og øvrig politikk som vedtas av landsmøtet og sentralstyret. Hele arbeidsutvalget jobber fulltid fra NSOs kontorer i Oslo.

Landsmøtet velger årlig seks medlemmer til arbeidsutvalget, med følgende roller: leder, nestleder, fag- og forskningspolitisk ansvarlig, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, velferds-og likestillingsansvarlig og internasjonalt ansvarlig.

Arbeidsutvalget 2018/2019

Leder: Håkon Randgaard Mikalsen
Nestleder: Marte Øien
Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Eigil Hole Lønning
Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Sofie Carlsen Bergstrøm
Velferds‐ og likestillingsansvarlig: Fam Karine Heer Aas
Internasjonalt ansvarlig: Jone Trovåg

Arbeidsutvalgets oppgaver
Arbeidsutvalgets oppgaver