Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) har ansvar for den daglige driften og er den politiske ledelsen av organisasjonen.

Arbeidsutvalget styrer arbeidet sitt blant annet ut fra handlingsplanen og øvrig politikk som vedtas av landsmøtet og sentralstyret. Hele arbeidsutvalget jobber fulltid fra NSOs kontorer i Oslo.

Landsmøtet velger årlig seks medlemmer til arbeidsutvalget, med følgende roller: leder, nestleder, fag- og forskningspolitisk ansvarlig, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, velferds-og likestillingsansvarlig og internasjonalt ansvarlig.

Arbeidsutvalget 2021/2022

Leder: Tuva Todnem Lund
Nestleder: 
Herman Siggerud
Fag- og forskningspolitisk ansvarlig:
Magnus Dybdahl
Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig:
Vilde Veronica Haukeland
Velferd og likestillingsansvarlig: 
Simen Oftedahl
Internasjonalt ansvarlig:
Emily MacPherson

Arbeidsutvalgets oppgaver
Arbeidsutvalgets oppgaver