Du er her: Student.no > Om NSO > Medlemslag > Prosjektmidler

Prosjektmidler

Har dere en god idé? Søk om prosjektmidler! NSO har en rekke fond hvor medlemslag kan søke om midler til lokale prosjekter.

NSOs arbeidsutvalg kan behandle søknader på inntil 50 000 kr, søknader over dette behandles av sentralstyret. Søknader skal sendes til NSO i forkant av prosjektet, og midlene blir i hovedsak etterbetalt etter at aktivitetsrapport og regnskap er sendt inn. Husk å lese retningslinjene før dere sender inn søknaden.

Søknader kan sendes inn via et elektronisk skjema:


Medlemslag og studentdemokratiske organer tilknyttet medlemslagene kan søke midler fra følgende fond:

  • Fond for utredninger
  • Fond for kampanjer og aksjoner
  • Fond for seminarer og konferanser
  • Fond for internasjonale erfaringsmidler
  • Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid

Ofte stilte spørsmål:

Hva må søknaden inneholde? Søknaden bør være en prosjektbeskrivelse som inkluderer målene med prosjektet, målgruppen, antall deltakere, programinnhold og budsjett. Det er også viktig å oppgi kontaktinformasjonen og kontonummeret i søknaden. En god huskeregel er «jo mer informasjon, jo bedre». Arbeidsutvalget kan kreve ytterligere informasjon før behandling.

Når får vi vite om vi får penger? Søknaden skal være sendt minst to uker i forkant av et arrangement og blir behandlet av arbeidsutvalget innen 3 uker.

Hva skal være i rapporten? Etter dere har fått godkjent søknaden må aktivitetsrapporten bli sendt til NSO innen en måned etter arrangementet er avholdt. Rapporten skal inneholde detaljert regnskap, kopi av bilag og bilde fra arrangementet.

Hvilket fond bør vi søke på? Dere må finne ut om formålet med søknaden er i henhold til retningslinjene for fond og er relevant for studentpolitisk arbeid. Les retningslinjene nøye!

Kan hvem som helst søke fondsmidler? De som kan søke er medlemslag, komiteer og andre studentdemokratiske organer tilknyttet NSOs medlemslag. Alle søknader må sendes inn via det øverste studentdemokratiske organet i det aktuelle medlemslaget. Enkeltpersoner kan kun søke gjennom medlemslaget sitt.