Du er her: Student.no > Om NSO > Arrangement i NSO

Arrangement i NSO

NSO arrangerer mange samlinger og konferanser for medlemslagene og resten av organisasjonen.

Denne listen oppdateres fortløpende. Datoer kan bli endret.

Sentralstyret vedtar sin møteplan på første sentralstyremøte for perioden.

3. september

Sentralstyremøte 1

Første sentralstyremøte for perioden.

28.-30. september

Ledersamling

Samling for lederne i NSOs medlemslag.

26. oktober

Sentralstyremøte 2

 • Foreløpig saksliste til landsmøtet 2019
 • Valg av vedtektskomite
 • Innspill til prinsipprogramkomiteen
 • Søknad om medlemskap i NSO
 • Mandat for komite for utredning av NSOs politikk om private institusjoner
 • Planer for strategiske midler
26.-28. oktober

Høstkonferansen

Årlig konferanse.

9.-10. november

Fagrådssamling

Samling for NSO sitt fagråd.

8.-9. desember

Sentralstyremøte 3

 • Spesifisert budsjett for NSO 2019
 • Statsbudsjettprioriteringer 2020
 • Økonomirapport – orienteringssak
 • Rapport om styring og medvirkning i NSO – orienteringssak
 • Endringsforslag til NSOs vedtekter
 • Utredning av finansieringen av studenthelsetilbudene til studentsamskipnadene – orienteringssak (VLPK)
 • NSOs involvering i kommune- og fylkestingsvalget 2019
18.-20. januar

Ledersamling

Samling for lederne i NSOs medlemslag.

15.-17. februar

Sentralstyremøte 4

 • Innstillinger til NSOs landsmøte 2019:
  • Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet 2019
  • Årsrapport for NSO 2018
  • Fondsdisponeringer 2018 (regnskap)
  • Rammebudsjett for NSO 2020
  • Handlingsplan for NSO 2019/2020
  • Revidering av politisk plattform
16.-17. mars

Formøte til landsmøtet

Forberedende møte til NSOs landsmøte 2019.

3. april

Sentralstyremøte 5

 • Innstillinger til NSOs landsmøte 2019:
  • Konstitueringssaker
  • Resolusjoner (hvilke som skal behandles av landsmøtet)
4.-7. april

NSOs landsmøte 2019

Landsmøtet er det øverste organet i NSO.

1.-2. juni

Sentralstyremøte 6

 • Mandat for politiske komiteer og fagrådet 2019/2020
 • Valg av studenter til fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet
 • Økonomirapport – orienteringssak
 • Eventuell revidering av økonomi- og miljøreglement
 • Beste praksis for involvering av studenter i forskningsarbeid tidlig i studieløpet – orienteringssak (FFPK)
 • Evaluering av sentralstyreperioden