Du er her: Student.no > Om NSO > Arrangement i NSO

Arrangement i NSO

NSO arrangerer mange samlinger og konferanser for medlemslagene og resten av organisasjonen.

Denne listen oppdateres fortløpende. Datoer kan bli endret.

2.-4. mars

Sentralstyremøte 4

Fjerde sentralstyremøte for perioden.

7.-8. april

Formøte før landsmøtet 2018

Formøte for delegater i forbindelse med landsmøtet 2018. Møtet finner sted i Trondheim.

19. april

Sentralstyremøte 5

Femte sentralstyremøte for perioden.

 • Innstillinger til NSOs landsmøte 2018:
  • Konstitueringssaker
  • Resolusjoner (hvilke som skal behandles av landsmøtet)
20.-22. april

Landsmøtet 2018

Landsmøtet (LM) er NSOs øverste organ. Her tas de viktigste beslutningene i organisasjonen. Landsmøtet arrangeres én gang i året og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO.

2.-3. juni

Sentralstyremøte 6

Sjette sentralstyremøte for perioden.

 • Mandat politiske komiteer og fagrådet 2018/2019
 • Valg av studenter til fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet
 • Eventuell revidering av økonomireglement
 • Evaluering av sentralstyreperioden
 • Politisk dokument om karriereløp i akademia
 • Revidering av boligpolitisk dokument
3.-5. august

Avspark

Avspark er organisasjonens startskudd for det kommende året. Konferansen samler tillitsvalgte og medlemslag i NSO på Romerike Folkehøgskole.