Du er her: Student.no > Om NSO > Arrangement i NSO

Arrangement i NSO

NSO arrangerer mange samlinger og konferanser for medlemslagene og resten av organisasjonen.

Denne listen oppdateres fortløpende. Datoer kan bli endret.

13. september

Seminar for sentralstyret

Forberedende seminar for sentralstyrets medlemmer.

14. september

Sentralstyremøte 1

Første sentralstyremøte for 2019/2020.

21. september

Fagrådssamling

Samling for NSOs representanter i fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet (UHR).

28.-29. september

Ledersamling

Samling for lederne fra NSOs medlemslag.

25. oktober

Sentralstyremøte 2

 • Foreløpig saksliste til landsmøtet 2020
 • Valg av vedtektskomite
 • Plassering av egenkapital – Diskusjonssak
 • Revidering av politisk plattform i 2020 – Diskusjonssak
 • NSO valgprioriteringer 2021-2025 – Diskusjonssak
25.-27. oktober

Høstkonferansen

Faglig konferanse.

7.-8. desember

Sentralstyremøte 3

 • Statsbudsjettprioriteringer 2021
 • NSOs valgprioriteringer 2021-2025
 • Økonomirapport – orienteringssak
 • Spesifisert budsjett for NSO 2020
 • Rapport om styring og medvirkning i NSO
 • Endringsforslag til NSOs vedtekter
 • Midtveisevaluering av sentralstyreperioden
25.-26. januar

Ledersamling

Samling for lederne fra NSOs medlemslag.

28. februar-1. mars

Sentralstyremøte 4

Innstillinger til NSOs landsmøte 2020:

 • Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet 2020
 • Årsrapport for NSO 2019
 • Fondsdisponeringer 2019 (regnskap)
 • Rammebudsjett for NSO 2021
 • Handlingsplan for NSO 2020/2021
 • Revidering av politisk plattform
28.-29. mars

Formøte til landsmøtet

Forberedende møte før landsmøtet 2020.

16. april

Sentralstyremøte 5

Innstillinger til NSOs landsmøte 2020:

 • Konstitueringssaker
 • Resolusjoner (hvilke som skal behandles av landsmøtet)

Forberedelser

17.-19. april

Landsmøte

NSOs landsmøte 2020.

6.-7. juni

Sentralstyremøte 6

 • Mandat for politiske komiteer og fagrådet 2020/2021
 • Rapporter fra fagstrategiske enheter 2019/2020
 • Valg av studenter til fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet
 • Økonomirapport – orienteringssak
 • Eventuell revidering av økonomi- og miljøreglement
 • Evaluering av sentralstyreperioden