Du er her: Student.no > Om NSO > Arrangement i NSO

Arrangement i NSO

NSO arrangerer mange samlinger og konferanser for medlemslagene og resten av organisasjonen.

Denne listen oppdateres fortløpende. Datoer kan bli endret.

Sentralstyret vedtar sin møteplan på første sentralstyremøte for perioden.

3.-5. august

Avspark

Avspark er organisasjonens startskudd for det kommende året. Konferansen samler tillitsvalgte og medlemslag i NSO på Romerike Folkehøgskole.

31. august-3. september

Sentralstyremøte 1

Tentativ dato.

28.-30. september

Ledersamling

Samling for lederne i NSOs medlemslag.

25. oktober

Sentralstyremøte 2

Tentativ dato.

26.-28. oktober

Høstkonferansen

Årlig konferanse.

9.-10. november

Fagrådssamling

Samling for NSO sitt fagråd.

8.-9. desember

Sentralstyremøte 3

Tentativ dato.

18.-20. januar

Ledersamling

Samling for lederne i NSOs medlemslag.

15.-17. februar

Sentralstyremøte 4

Tentativ dato.

16.-17. mars

Formøte til landsmøtet

Forberedende møte til NSOs landsmøte 2019.

3. april

Sentralstyremøte 5

Tentativ dato.

4.-7. april

NSOs landsmøte 2019

Landsmøtet er det øverste organet i NSO.

1.-2. juni

Sentralstyremøte 6

Tentativ dato.