Du er her: Student.no > Om NSO > Arrangement i NSO

Arrangement i NSO

NSO arrangerer mange samlinger og konferanser for medlemslagene og resten av organisasjonen.

Denne listen oppdateres fortløpende. Datoer kan bli endret.

3. april

Sentralstyremøte 5

 • Innstillinger til NSOs landsmøte 2019:
  • Konstitueringssaker
  • Resolusjoner (hvilke som skal behandles av landsmøtet)
4.-7. april

NSOs landsmøte 2019

Landsmøtet er det øverste organet i NSO.

1.-2. juni

Sentralstyremøte 6

 • Mandat for politiske komiteer og fagrådet 2019/2020
 • Valg av studenter til fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet
 • Økonomirapport – orienteringssak
 • Eventuell revidering av økonomi- og miljøreglement
 • Beste praksis for involvering av studenter i forskningsarbeid tidlig i studieløpet – orienteringssak (FFPK)
 • Evaluering av sentralstyreperioden