Du er her: Student.no > Om NSO > Arrangement i NSO

Arrangement i NSO

NSO arrangerer mange samlinger og konferanser for medlemslagene og resten av organisasjonen.

Denne listen oppdateres fortløpende. Datoer kan bli endret.

20.-22. april

Landsmøtet 2018

Landsmøtet (LM) er NSOs øverste organ. Her tas de viktigste beslutningene i organisasjonen. Landsmøtet arrangeres én gang i året og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO.

2.-3. juni

Sentralstyremøte 6

Sjette sentralstyremøte for perioden.

  • Mandat politiske komiteer og fagrådet 2018/2019
  • Valg av studenter til fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet
  • Eventuell revidering av økonomireglement
  • Evaluering av sentralstyreperioden
  • Politisk dokument om karriereløp i akademia
  • Revidering av boligpolitisk dokument
3.-5. august

Avspark

Avspark er organisasjonens startskudd for det kommende året. Konferansen samler tillitsvalgte og medlemslag i NSO på Romerike Folkehøgskole.