Du er her: Student.no > Om NSO > Arrangement i NSO

Arrangement i NSO

NSO arrangerer mange samlinger og konferanser for medlemslagene og resten av organisasjonen.

Denne listen oppdateres fortløpende. Datoer kan bli endret.

7.-8. desember

Sentralstyremøte 3

 • Statsbudsjettprioriteringer 2021
 • NSOs valgprioriteringer 2021-2025
 • Økonomirapport – orienteringssak
 • Spesifisert budsjett for NSO 2020
 • Rapport om styring og medvirkning i NSO
 • Endringsforslag til NSOs vedtekter
 • Midtveisevaluering av sentralstyreperioden
24.-26. januar

Ledersamling

Samling for lederne fra NSOs medlemslag.

28. februar-1. mars

Sentralstyremøte 4

Innstillinger til NSOs landsmøte 2020:

 • Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet 2020
 • Årsrapport for NSO 2019
 • Fondsdisponeringer 2019 (regnskap)
 • Rammebudsjett for NSO 2021
 • Handlingsplan for NSO 2020/2021
 • Revidering av forskningspolitisk plattform
27.-29. mars

Formøte til landsmøtet

Forberedende møte før landsmøtet 2020.

16. april

Sentralstyremøte 5

Innstillinger til NSOs landsmøte 2020:

 • Konstitueringssaker
 • Resolusjoner (hvilke som skal behandles av landsmøtet)

Forberedelser

17.-19. april

Landsmøte

NSOs landsmøte 2020.

6.-7. juni

Sentralstyremøte 6

 • Mandat for politiske komiteer og fagrådet 2020/2021
 • Rapporter fra fagstrategiske enheter 2019/2020
 • Valg av studenter til fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet
 • Økonomirapport – orienteringssak
 • Eventuell revidering av økonomi- og miljøreglement
 • Evaluering av sentralstyreperioden