Du er her: Student.no > Om NSO > Arrangement i NSO

Arrangement i NSO

NSO arrangerer mange samlinger og konferanser for medlemslagene og resten av organisasjonen.

Denne listen oppdateres fortløpende. Datoer kan bli endret.

27.-29. oktober

Høstkonferansen

Faglig konferanse.

3.-4. november

Sentralstyremøte 2

Andre sentralstyremøte for perioden.

 • Valg av vedtektskomite
 • Foreløpig saksliste til landsmøtet 2018
17.-19. november

Ledersamling

Samling for lederne fra NSOs medlemslag.

8.-9. desember

Sentralstyremøte 3

Tredje sentralstyremøte for perioden.

 • Spesifisert budsjett for NSO 2018
 • Statsbudsjettprioriteringer 2019
 • Endringsforslag til NSOs vedtekter
 • Revidering av politisk dokument om studiekvalitet
 • Økonomirapport – orienteringssak
 • Mandatfordeling landsmøtet 2018 – orienteringssak
26.-28. januar

Ledersamling

Samling for lederne fra NSOs medlemslag.

2.-4. mars

Sentralstyremøte 4

Fjerde sentralstyremøte for perioden.

 • Innstillinger til NSOs landsmøte 2018:
  • Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet 2018
  • Årsrapport for NSO 2017
  • Fondsdisponeringer 2017 (regnskap)
  • Rammebudsjett for NSO 2019
  • Handlingsplan for NSO 2018/2019
19. april

Sentralstyremøte 5

Femte sentralstyremøte for perioden.

 • Innstillinger til NSOs landsmøte 2018:
  • Konstitueringssaker
  • Resolusjoner (hvilke som skal behandles av landsmøtet)
20.-22. april

Landsmøtet 2018

Landsmøtet (LM) er NSOs øverste organ. Her tas de viktigste beslutningene i organisasjonen. Landsmøtet arrangeres én gang i året og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO.

2.-3. juni

Sentralstyremøte 6

Sjette sentralstyremøte for perioden.

 • Mandat politiske komiteer og fagrådet 2018/2019
 • Valg av studenter til fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet
 • Eventuell revidering av økonomireglement
 • Evaluering av sentralstyreperioden
 • Politisk dokument om karriereløp i akademia
 • Revidering av boligpolitisk dokument