Du er her: Student.no > Om NSO > Arrangement i NSO

Arrangement i NSO

NSO arrangerer mange samlinger og konferanser for medlemslagene og resten av organisasjonen.

Denne listen oppdateres fortløpende. Datoer kan bli endret.

8.-9. desember

Sentralstyremøte 3

 • Spesifisert budsjett for NSO 2019
 • Statsbudsjettprioriteringer 2020
 • Økonomirapport – orienteringssak
 • Endringsforslag til NSOs vedtekter
 • Utredning av finansieringen av studenthelsetilbudene til studentsamskipnadene – orienteringssak (VLPK)
 • NSOs arbeid med kommune- og fylkestingsvalget 2019
18.-20. januar

Ledersamling

Samling for lederne i NSOs medlemslag.

15.-17. februar

Sentralstyremøte 4

 • Innstillinger til NSOs landsmøte 2019:
  • Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet 2019
  • Årsrapport for NSO 2018
  • Fondsdisponeringer 2018 (regnskap)
  • Rammebudsjett for NSO 2020
  • Handlingsplan for NSO 2019/2020
  • Revidering av politisk plattform
16.-17. mars

Formøte til landsmøtet

Forberedende møte til NSOs landsmøte 2019.

3. april

Sentralstyremøte 5

 • Innstillinger til NSOs landsmøte 2019:
  • Konstitueringssaker
  • Resolusjoner (hvilke som skal behandles av landsmøtet)
4.-7. april

NSOs landsmøte 2019

Landsmøtet er det øverste organet i NSO.

1.-2. juni

Sentralstyremøte 6

 • Mandat for politiske komiteer og fagrådet 2019/2020
 • Valg av studenter til fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet
 • Økonomirapport – orienteringssak
 • Eventuell revidering av økonomi- og miljøreglement
 • Beste praksis for involvering av studenter i forskningsarbeid tidlig i studieløpet – orienteringssak (FFPK)
 • Evaluering av sentralstyreperioden