Du er her: Student.no > Ola Gimse Estenstad

Ola Gimse Estenstad

Læringsmiljøpolitisk komite – Medlem

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

E-post: ola.g.e@hotmail.com
Telefon: 48323311

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei!

Mitt navn er Ola Gimse Estenstad. Jeg stiller til læringsmiljøpolitisk komite fordi jeg ser verdien bak det å ha et godt læringsmiljø. Vi har alle som studenter og elever opplevd hvordan det er å ha en dårlig lærer, et dårlig klasserom eller en dårlig undervisning. Jeg vil gjøre noe med nettopp dette. Jeg vil sørge for at alle føler seg hørt, sett og tatt på alvor.

I Norge og i NSO så har vi en del ting vi må ta tak i når det kommer til læringsmiljø. Vi må klare å være tydelige og stille krav ovenfor hva vi tenker er det beste for studentene. I over et år nå har jeg arbeidet med politikk for å bedre livet til de med funksjonsnedsettelser, og da er det viktig å ha et godt læremiljø. Tilrettelegging er derfor en av mine hjertesaker. Vi må sørge for at alle får den undervisningen de fortjener, i den formen de trenger.

Tidligere har jeg vært elevrådsleder, representant på flere landsmøter, vært i møter med ministere og stortingsrepresentanter, hatt flere verv og ansvarsområder i ungdomspolitikken, stått på stand utallige timer, vervet medlemmer, bidratt på det politiske og sosiale, endret politikken til flere nasjonale organisasjoner og ikke minst har jeg prøvd å bedre hverdag for de jeg kan. All denne erfaringen og mer vil jeg ta med meg videre inn i komiteen.

Håper dere finner min søknad av interesse.

med vennlig hilsen

Ola Gimse Estenstad