Du er her: Student.no > Nyheter > – Vil svekke mangfoldet i høyere utdanning

12.02.2015

– Vil svekke mangfoldet i høyere utdanning

Produktivitetskommisjonens anbefalinger vil gjøre det vanskeligere å ta høyere utdanning. Norsk Studentorganisasjon mener utdanning er mer enn bare produksjon av lønnstakere.

I et år har produktivitetskommisjonen utarbeidet en rapport om hvordan offentlig sektor kan bli mer produktiv. Tiltakspakken kommer ikke før senere i år, men i rapporten som ble lagt fram tirsdag ser man tydelige signaler på hvilken vei de ønsker å dra i. NSO er bekymret for at tiltakene kommisjonen nevner for å øke gjennomføringsgraden i høyere utdanning vil slå negativt ut.

Kommisjonen understreker at gjennomføring i høyere utdanning henger tett sammen med studentenes sosiale bakgrunn – samtidig som deres forslag for å få bukt med frafallet er å øke opptakskravene til studiene. I tillegg foreslår de å innføre studieavgifter. NSO mener det vil gjøre at kun de med høyere sosial bakgrunn vil kunne studere.

– Kommisjonen skriver i sin analyse at barn av foreldre med høy utdanningsnivå får bedre skolekarakterer enn andre barn. Nå foreslår de å innføre skolepenger som hever terskelen for de med dårligere råd. De er altså fullt klar over at deres forslag skaper større sosiale forskjeller. Færre studenter gir også lavere andel med høyere utdanning i befolkningen, dette er ikke et tiltak som styrker, men heller svekker Norge som kunnskapsnasjon, sier Anders Kvernmo Langset

NSO er helt uenige i dette tiltaket.

– Vi ønsker ikke å snevre inn tilgangen og gi færre muligheten til å studere. Vi vil heller se på hvordan flere kan lykkes, sier Kvernmo Langset, og lister opp forslagene NSO mener vil slå feil ut:

Turbostipend

– Når 6 av 10 studenter jobber parallelt med fulltidsstudier, er det åpenbart at vi trenger en bedre studiefinansiering for alle studenter og ikke en belønning på målstreken til de som allerede gjennomfører på normert tid.

Skolepenger

– Det skal ikke være størrelsen på lommeboken som avgjør hvorvidt du får opptak til høyere utdanning, men de faglige kvalifikasjonene dine.

Oppmøteplikt på undervisning

– Oppmøteplikt gir ikke bedre undervisning i seg selv, men gjør studiet mindre fleksibelt. Det viktigste for undervisningskvaliteten er engasjerende og faglig oppdaterte forelesere.

Høyere opptakskrav

Kommisjonen skriver at sannsynligheten for å lykkes i utdanningen er sterkt knyttet til sosiale bakgrunn av studentenes foreldrene, målet ved utdanningsnivå.

– NSO mener at evner er fordelt over hele befolkningen og for å utnytte disse best mulig må verken økonomi eller bakgrunn hindre tilgang til høyere utdanning, sier Kvernmo Langset.

NSO er enig med kommisjonen i at frafall og manglende gjennomføring er et stort problem, men forventer at regjeringen ser på samfunnets behov som helhet og finner tiltak som gagner alle studenter når de skal følge opp rapporten videre.

– Det er et stort problem at 42 % ikke har en grad etter ti år. NSO har satt fokus på det høye frafallet mange ganger, og vi er glade kommisjonen legger de samme tallene som oss til grunn. Vi er derimot ikke enige med medisinen de foreskriver – vår løsning er økt studiefinansiering, bedre informasjon om studiene samt bedret oppfølging og veiledning. Det er ikke banebrytende forslag, men det vil hjelpe studentene til å lykkes, sier studentlederen.

Del dette