Du er her: Student.no > Nyheter > Vil du skrive historien om den norske studentbevegelsen?

23.02.2018

Vil du skrive historien om den norske studentbevegelsen?

Norsk studentorganisasjon (NSO) lyser nå ut oppdraget som forfatter av historieboken om den organiserte studentbevegelsen i Norge. Her kan du være med å dokumentere en viktig del av norsk samfunnshistorie.

Søknadsfrist 20. mars 2018.

NSO skal gi ut en bok om historien til den organiserte studentbevegelsen i Norge. Les hele prosjektbeskrivelsen her.

Det utlyses et forfatteroppdrag innenfor en ramme på 3 årsverk. Kontrakt inngås mellom forfatter og NSO, fortrinnsvis med oppstart innen utløpet av 2018.

Boken skal være et meritterende, vitenskapelig arbeid som utgis av et akkreditert forlag, og være utformet på en måte som er tilgjengelig for almenheten.

Søker må minimum ha mastergrad, fortrinnsvis innenfor historie/ humaniora/ samfunnsvitenskap.

Søker bes om å legge ved et CV og en kort synopsis (maks to A4-sider) som viser hvordan prosjektet er tenkt utformet til nso@student.no

Spørsmål om oppdraget kan rettes til leder av bokkomiteen, John Peter Collett (professor ved UiO) på j.p.collett@iakh.uio.no eller Bjørn-Anders Hind (NSO) på bjorn-anders@student.no eller telefon 942 68 721.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 230 000 studenter.

Del dette