Du er her: Student.no > Nyheter > Viktig at din stemme blir hørt

12.10.2016

Viktig at din stemme blir hørt

Din stemme gir deg en unik mulighet til å si hva du mener om utdanningen du er i gang med!

Tirsdag 11 Oktober ble studentundersøkelsen Studiebarometret utsendt på epost til studentene som har påbegynt sitt andre eller femte år på studiet. Studentundersøkelsen skal måle kvaliteten på ditt studieprogram og hvordan du opplever ditt studieprogram.

Delta i  undersøkelsen nå!

Studiebarometeret vil blant annet gi svar på:

  • Hvordan organiseringen av undervisningen oppleves av deg som studenten på din institusjon?
  • Opplever studentene på andre institusjoner at det er bedre eller dårligere?
  • Er studentene mer eller mindre fornøyd på andre studieretninger?

Studiebarometeret er avhengig av høy svarprosent for at undersøkelsen skal være representativ og pålitelig, så undersøkelsen trenger deg som student til å svare på spørsmålene. Ikke la noen få av dine medstudenter definere hvordan du opplever din studiehverdag.

NSO sin oppfordring er derfor som følger:

  • Svar på studiebarometeret
  • Få resten av kollokviegruppa til å svare på studiebarometeret
  • Sørg for at de du sitter ved siden av i forelesningssalen svarer på studiebarometeret

Sett av 10 minutter til å svare på undersøkelsen. Dette er den viktigste undersøkelsen du tar om ditt studie, så sett deg godt til rette, len deg tilbake og klikk deg inn på mailen du fikk fra institusjonen.

Når du har svart på undersøkelsen sendes tallene til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). NOKUT setter sammen tallene fra svarene og sammenligner resultatene med resten av landet. Studiebarometeret lager en oversikt over hvordan studentene opplever sitt studiet ut ifra de ulike faktorene fra undersøkelsen.

Resultatene fra tallene blir brukt på mange forskjellige måter til å forbedre og finne løsninger på de utfordringene som studentene har vist til i sine svar. Derfor er det viktig at din stemme blir hørt.

Nå skal det svares. Lykke til!

Del dette