Du er her: Student.no > Nyheter > Vi må dyrke egenarten

17.02.2016

Vi må dyrke egenarten

Panel: Marianne Aasen (Ap), Knut Halvor Rismyhr (EO), Therese Eia Lerøen (NSO), Curt Rice (rektor HiOA) og Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister (H)
Panel: Marianne Aasen (Ap), Knut Halvor Rismyhr (EO), Therese Eia Lerøen (NSO), Curt Rice (rektor HiOA) og Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister (H)

Fem av ti NHO-bedrifter melder om et udekket kompetansebehov. På lanseringen av kompetansebarometeret i dag kom vi innom både yrkesfag, fagskole og høyere utdanning.

– Det er positivt at kompetansebarometeret retter oppmerksomheten mot viktigheten av yrkesfag og fagskole, men vi må samtidig huske på at det ikke betyr at vi nødvendigvis trenger færre med lengre høyere utdanning. Norge ligger under OECD-snittet på antall kandidater med mastergrad, sier Therese Eia Lerøen, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

I en undersøkelse gjennomført av Virke sier rundt 50% av elever i videregående skole at de er misfornøyd med rådgivningstjenesten. Det er behov for informasjon inn i skolen fra tidlig av, senest i ungdomsskolen når flere skal ta et valg på hvorvidt de ønsker å ta en ytkesfaglig utdanning eller studiespesialiserende på videregående skole.

– Kompetansenivået til rådgiverne må styrkes betraktelig. Rådgivere på både ungdomsskolen og i videregående skole må ha kjennskap til de ulike utdanningsløpene, hva de inneholder og hva de kan brukes til, sier Eia Lerøen.

Det kommer en egen stortingsmelding om fagskoler nå i 2016. Allerede nå er det en del forslag på borde etter NOU2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. Dette går blant annet på å styrke studentenes rettigheter, gi NOKUT ansvar for å godkjenne utenlandsk fagskoleutdanning og det er en pågående diskusjon om fagskolepoeng skal byttes ut med studiepoeng.

– Vi mener det må gjennomføres tiltak som kan styrke fagskolens egenart, ikke gjøre den mer lik universiteter og høgskoler. En styrking av studentenes rettigheter og å gi NOKUT ansvar for godkjenning av utenlandsk fagskole er gode forslag. Å gå bort fra fagskolepoeng og over til studiepoeng mener vi er et dårlig tiltak og vil være misvisende, avslutter Eia Lerøen.

Del dette