Du er her: Student.no > Nyheter > Valgkomiteens innstilling til NSOs AU og sentralstyre 2019 – 2020

01.04.2019

Valgkomiteens innstilling til NSOs AU og sentralstyre 2019 – 2020

Valgkomiteen 2018/2019: Natalie Johnsen, Sindre Kristian Alvsvåg, Pål Adrian Ryen (Leder), Kine Nossen og Christine Adriane Svendsrud
Valgkomiteen 2018/2019: Natalie Johnsen, Sindre Kristian Alvsvåg, Pål Adrian Ryen (Leder), Kine Nossen og Christine Adriane Svendsrud

Valgkomiteens innstilling til nytt arbeidsutvalg for Norsk studentorganisasjon (NSO) 2019/20 og sentralstyre i NSO 2019/20.

Valgkomiteens innstilling: NSOs arbeidsutvalg og sentralstyre 2019/20

Valgkomitéens innstilling og begrunnelse: NSOs Sentralstyret 19/20

Valgkomitéens innstilling og begrunnelse: NSOs AU 19/20

Leder

Marte Øien – Innstilt med dissens

Valgkomiteens flertall har innstilt på Marte Øien som leder av Norsk studentorganisasjon.

Flertallet mener Marte fremstår som en strategisk og faglig sterk leder, som gjennom sine år i studentpolitikken har hatt en stor utvikling, både politisk og personlig. Marte fremstår som god på kommunikasjon og valgkomiteen tror hun er svært egnet til å være en klar og tydelig stemme på vegne av studentene. Marte har en unik forståelse av NSO og hvordan NSO fungerer. Hun har gjennom intervjuprosessen kommet med konkrete forslag for hvordan hun ønsker å utvikle organisasjonen gjennom å involvere medlemslag og politiske komiteer på en sterkere måte og samtidig skape flere arenaer for samarbeid på tvers av organisasjonens ledd. Marte sin visjon om å samle organisasjonen for å skape flere politisk gjennomslag, er en visjon flertallet tror på. Flertallet ser også på det som særlig positivt at Marte allerede er kjent med og i sektoren og media. Dette mener flertallet vil bidra til en organisasjon som allerede fra dag èn vil kunne skape gjennomslag.

Susann Andora Biseth-Michelsen – mindretallets dissens

Valgkomiteens mindretall har innstilt på Susann Andora Biseth-Michelsen som leder av Norsk Studentorganisasjon.

Valgkomiteens mindretall mener Susann viser til kreative tanker på hvordan NSO skal synes godt for politikere og eksterne aktører, så fremt som innad. Vi har full tro på at Susanns personlige kvaliteter og faglige bredde vil gjøre henne til en leder med gode samarbeidsevner som takler politisk og personlig uenighet internt. Hun har klare visjoner og gode tanker om hvordan organisasjonen skal inkludere medlemslagene og andre ledd i organisasjonen for å drive den fremover. Susann er løsningsorientert, tilpasningsdyktig og god til å formidle et budskap. Samtidig kan hun vise til gode gjennomslag fra tidligere verv og vi har tro på at hun vil kunne fronte studentenes stemme og bidra til gjennomslag nasjonalt. Mindretallet mener hun vil drive organisasjonen fremover i tydelig retning med sterke ambisjoner.

 

Nestleder

Felipe Garcia – enstemmig innstilling

Valgkomiteen mener Felipe vil med sin breddekunnskap, sine organisatoriske egenskaper og smittende humør være en dyktig og inkluderende nestleder for Norsk studentorganisasjon. Felipe har gode refleksjoner og ideer om hvordan han vil utvikle organisasjonen. Han fremstår som svært tilpasningsdyktig og faglig sterk, noe som gjør han egnet til å raskt kunne steppe inn for leder ved behov. Videre opplever valgkomiteen Felipe som en person som evner å se de rundt seg og motivere andre til å yte sitt beste, en egenskap valkomiteen ser på som særlig vikitg hos en nestleder.

 

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

Christina Eide – enstemmig innstilling

Christina imponerte valgkomiteen med sin allsidighet og hennes engasjement. Christina viser en fagpolitiske tyngde og evne til å tenke nytt rundt hvordan NSO kan jobbe for å nå sine mål. Valkomiteen mener hun vil være en person som bringer orden og struktur til arbeidsutvalgets mange ulike oppgaver. Hun viser tydelige visjoner for NSOs og ser muligheter for organisasjonen der andre ser utfordringer.

 

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Fatema Al-Musawi – innstilt med dissens

Flertallet i valgkomiteen innstiller på Fatema som Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig. Hun har i samtaler med Valkomiteen vist mye kunnskap og et sterkt engasjement for studenters fag- og læringsmiljø. Fatema utviser stor politisk forståelse og evne til å jobbe målrettet. Valkomiteen mener hennes politiske og organisatoriske erfaringer vil  være en styrke i arbeidet med å sikre studenters læringsmiljø og rettigheter.

Julie Iversen – mindretallets dissens

Mindretallet i valgkomiteen innstiller på Julie Iversen som Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig. Julie har en særlig faglig tyngde i læringsmiljøpolitiske saker. Mindretallet opplever henne som en målrettet person som evner å oppnå gjennomslag. Julie fremstår som en trygg person som vil lytte godt til de rundt seg, og være en gledesspreder på kontoret.

 

Velferd- og likestillingspolitisk ansvarlig

Fam Karine Heer Aas – enstemmig innstilling

Fam har imponert valgkomiteen med sin faglige tyngde og gode refleksjoner med tanke på å være en del av et nytt Arbeidsutvalget. Valgkomiteen oppfatter at Fam er en målrettet og trygg person som vil bidra med struktur inn i hverdagen i Arbeidsutvalget. Valgkomiteen ser også på det som en styrke med kontinuitet i arbeidet med Studentkravet.

 

Internasjonalt Ansvarlig

Stian Skarheim Magelssen – enstemmig innstilling

Stian imponerer valgkomiteen med hans utstråling og hans faglige innsikt på internasjonalisering og studentsolidaritet. Han har satt seg godt inn i rollen som medlem av Arbeidsutvalget, og vil være en ressurs for teamet. Stian viser gode refleksjoner, og oppleves som en trygg person. Stian oppleves som en person det er lett å kontakte, og hans jovialitet vil synes i organisasjonen så vel som på kontoret.

Valgkomitéens innstilling og begrunnelse: NSOs Sentralstyre 19/20

Til Sentralstyret har valgkomiteen enstemmig innstilt på en helhet vi mener vil gi et godt debattklima med et meningsmangfold som representerer organisasjonen godt. Deres ulike personlige egenskaper og faglige bakgrunner gjør dem til et godt sammensatt team, og deres visjoner og ambisjoner for NSO har imponert valgkomiteen. Alle de følgende kandidatene er enstemmig innstilt.

Valgkomiteen har innstilt på det som vi mener er den beste sammensetningen av sentralstyret. De innstilte kandidatene speiler organisasjonens meningsmangfold på en utmerket måte. Valgkomiteen har arbeidet i henhold til vårt mandat beskrevet i vedtektenes §10.

Christen Wroldsen

Christen er en helhetlig sterk kandidat med en god evne til å reflektere over Sentralstyrets rolle i NSO, samt hans egen rolle i SST. Han er en sterk formidler med en tydelig ambisjon for organisasjonen.

Anne Marie Lund

Anne Marie er en helhetlig sterk kandidat med en sterk evne til å reflektere rundt SSTs rolle i organisasjonen. Valgkomiteen opplever hennes personlige egenskaper som et godt tilskudd til et sunt debattklima i det kommende året.

Gard Frøvoll

Gard er en kandidat med særdeles god politisk forståelse. Hans styrke ligger i velferdspolitikk, og hans tanker om hva NSO er og kan være gjør ham til et egnet medlem av SST i det kommende året.

Sandra Helene Dvergastein

Sandra har satt seg svært godt inn i Sentralstyrets rolle i organisasjonen, og NSO som organisasjon. Hun har en styrke og en trygghet, og valgkomiteen mener hun vil bidra til gode og konstruktive debatter.

Thiren Sriskantharajah

Thiren imponerte valgkomiteen med sin tydelig politiske forståelse, og hans ambisjoner for SSTs rolle i organisasjonen. Valgkomiteen mener at han vil bidra til et godt debattklima med hans sterke kunnskap om fag- og forskningspolitisk.

Marius Toresen

Marius har nye tanker og ideer om hva organisasjonen er og kan være, og har vist valgkomiteen at han har en tydelig, nytenkende personlighet. Valkomiteen opplever han som en gledesspreder med en sterk formidlingsevne.Han har bakgrunn fra verv i andre organisasjoner, og har vist valgkomiteen at dette vil være en styrke.

Aleksander Berget

Aleksander utmerket seg gjennom sine muntlige  og skriftlige refleksjoner. Hans personlige egenskaper vil bidra til et godt og inkluderende miljø. Valgkomiteen mener han vil være en tydelig debattant med en sterk formidlingsevne.

Daniel Hansen Masvik

Daniel oppleves av valgkomiteen som et friskt pust inn i sentralstyret, der han vil bringe nye momenter til sentralstyrets debatter. Han har en sterk rolleforståelse, og har klare tanker om NSOs inkludering av medlemslagene.

Pia Danielsen

Pia imponerte valgkomiteen med en sterk faglig og politisk kompetanse, og vil med sine visjoner for Sentralstyret og NSO være et godt bidrag til debattklimaet. Hennes kjennskap til det politiske landskapet vil være en styrke i å fremme studentstemmen i det kommende året.

Andreas Trohjell

Andreas er en sterk faglig kandidat med bakgrunn fra fag- og forskningspolitikk. Han er en sterkt muntlig formidler som imponerte valgkomiteen med sin forståelse av organisasjonen, og hans ambisjoner for NSO i det kommende året.

Rebecca Marum

Rebecca er en god kandidat til Sentralstyret, og viser tydelig og gjennomtenkte refleksjoner rundt hennes erfaringer fra Sentralstyret i året som har gått. Valgkomiteen mener hennes faglige bakgrunn med yrkesfagutdannelse og mellommenneskelige egenskaper vil være en styrke for sentralstyret.

Gjermund Kvernmo Langset

Gjermund har  tydelige visjoner for NSO, og vil være en bidragsyter til en god og konstruktiv debatt i Sentralstyret. Valgkomiteen anser hans erfaring og nye tanker for det kommende året som en styrke for organisasjonen.

Rebekka Opsal

Rebekka imponerer valgkomiteen med hennes tydelige ambisjoner for SST, og SSTs rolle i NSO. Hun har en sterk politisk forståelse innad i organisasjonen, og valgkomiteen mener hun vil komme med viktige momenter til debatten sentralstyret, som vil styrke organisasjonen den kommende perioden.

Del dette