Du er her: Student.no > Nyheter > Valgkomiteens innstilling til NSOs AU og sentralstyre 2018 – 2019

16.04.2018

Valgkomiteens innstilling til NSOs AU og sentralstyre 2018 – 2019

Valgkomiteen 2017/2018: Trond Ødegård, Ine Sophie Atterås, Øystein Parelius (Leder), Øyvind Dammerud og Andreas Olsbø
Valgkomiteen 2017/2018: Trond Ødegård, Ine Sophie Atterås, Øystein Parelius (Leder), Øyvind Dammerud og Andreas Olsbø

Valgkomiteens innstilling til nytt arbeidsutvalg for Norsk studentorganisasjon (NSO) 2018/19 og sentralstyre i NSO 2018/19.

Valgkomiteens innstilling: NSOs arbeidsutvalg og sentralstyre 2018/19

Valgkomitéens innstilling og begrunnelse: NSOs AU 18/19

Leder

Håkon Randgaard Mikalsen – enstemmig innstilt

Håkon slår valgkomiteen som en stødig, trygg og god leder. Han har en strategisk og faglig sterk tilnærming til ledervervet, men evner samtidig å se kreative løsninger og mange forskjellige innfallsvinkler til arbeidet. Når Håkon reflekterer rundt studentboligbygging fremviser han nytenkende perspektiver på hvor fokuset bør ligge for at studentene ikke skal sitte igjen med regningen. Håkon har videre under intervjuene med valgkomiteen lagt frem konkrete tanker om hvordan han ønsker å jobbe sammen med hele organisasjonen frem mot det kommende lokalvalget. Han har også spennende tanker om hvordan man kan involvere medlemslagene i politiske prosesser, og sikter på å få frem studentstemmen i alle politiske rom fra grendehus til Storting. Han ønsker å skape en større identitetsfølelse for NSO gjennom et konkret felles prosjekt som hele organisasjonen både skal bidra til og føle eierskap til.

Håkon har ytret et ønske om å ta i bruk de kontaktflatene vi har i dag mer systematisk for å skape større rom for dialog.

Han har fritt diskutert påvirkningskraften ovenfor en mindretallsregjering, og har med det overbevist valgkomiteen at han kjenner til politiske påvirkningsprosesser. Håkon vil være en leder som utlyser tillit og stabilitet både innad og utad.

Nestleder

Eigil Hole Lønning – enstemmig innstilt

Eigil vil med sin faglige tyngde, sitt organisatoriske hode og sitt sosiale vesen være en dyktig og inkluderende nestleder i Arbeidsutvalget. Han har reflektert godt rundt hva som kreves av rollen, og har en bakgrunn som gjør at han utover nestlederrollen vil være en stor faglig ressurs innad på kontoret. Både som leders stedfortreder og som “limet” i Arbeidsutvalget vil Eigil være en stødig og trygg kollega for hele arbeidsutvalget.

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

Kine Nossen – enstemmig innstilt

Kine har imponert valgkomiteen med sin faglige tyngde, sin forståelse for politisk prosessarbeid, og sine tanker rundt samarbeid i teamet på kontoret. Hun reflekterer godt rundt det politiske landskapet, og hvordan dette kan utnyttes til å skape best og flest mulig gjennomslag for NSO det kommende året. Kine vil med sitt vinnende vesen og smittsomme entusiasme være en sterk motivasjonsboost til Arbeidsutvalget.

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Sofie Carlsen Bergstrøm – enstemmig innstilt

Sofie har gjennom prosessen vist valgkomiteen at hun har stor forståelse for politiske prosesser og påvirkning av disse. Sofie vil være et godt tilskudd til arbeidsutvalget med hennes vinnende vesen, smittsomme humør og drivende engasjement. Sofie har spennende refleksjoner rundt hvilke utfordringer som må adresseres i utformingen av ny lovtekst for å sikre studentenes læringsmiljø.

Velferd- og likestillingspolitisk ansvarlig

David Valen Aadland – enstemmig innstilt

David imponerte valgkomiteen i innstillingsprosessen. Han fremstår som en reflektert kandidat med et godt øye for helhet og detaljer, og har en unik bakgrunn som valgkomiteen tror vil komme arbeidsutvalget og organisasjonen til nytte. Med kort fartstid i organisasjonen har David klart å ta fatt på komplekse utfordringer og mestrer dem godt. Dette er et trekk ved David valgkomiteen anser som nødvendig for å lykkes i vervet som Velferd- og Likestillingspolitisk ansvarlig.

Internasjonalt ansvarlig

Jone Trovåg – innstilt

Den globale studentstemmen er et arbeid NSO har et sterkt eierskap til, og valgkomiteen mener Jone er riktig mann til å føre denne jobben videre. Jone har stor faglig innsikt, og kjenner godt til betydningen av og prosessene rundt organisasjonens internasjonale arbeid. Samtidig har han stor arbeidskapasitet, og valgkomiteen føler at Jone vil være en ressurs for resten av Arbeidsutvalget i løpet av året.

Valgkomitéens innstilling og begrunnelse: NSOs Sentralstyret 18/19

På sentralstyret har valgkomiteen valgt å innstille på en helhet på de personene vi tror vil fungere best sammen som et team. Alle de følgende kandidatene er innstilt

 

Simen Oftedahl

Simen er en direkte og tydelig stemme som vil komme godt med i sentralstyret. Han har sin fartstid fra pedagogstudentene og studentdemokratiet ved HSN. Han er konkret i sin argumentasjon og vil være en ressurs for sentralstyret i de tøffeste debattene.

Maya Sol Sørgård

Hun har erfaring fra partipolitikken, og fremstår for valgkomiteen som uredd og vil kunne utfordre organisasjonen på de etablerte sannheter. Valgkomiteen er sikker på at hun gjennom rollen i sentralstyret kan bidra til å utgjøre en forskjell for studenter.

Johannes Bjartnes

Johannes reflekterer godt rundt rollen i Sentralstyret, og hvordan organet kan forvalte tilliten på best mulig måte. Med et klart hjerte innenfor internasjonalisering, vil Johannes kunne bidra med verdifulle perspektiver inn i Sentralstyrets debattklima.

Stein Olav Romslo

Stein Olav er en engasjert og inkluderende person med en unik innsikt i sektoren, som vi mener vil komme sentralstyret til gode den kommende perioden. Han er særlig dyktig innenfor fagpolitikken som vi mener gir en god bredde i de politiske interesseområdene innad i sentralstyret.

Magnus Johannesen

Magnus har bred erfaring fra studentpolitikken lokalt og nasjonalt. Hans brede innsikt og kjennskap til sektoren er noe sentralstyret vil nyte godt av. Magnus er for tiden på utveksling, og vil ha med seg nyttige erfaringer og betraktninger fra oppholdet inn i rollen som medlem av sentralstyret.

Jens Lægreid

Jens er en studentpolitiker med erfaring og kunnskap, men samtidig en knakende hyggelig fyr som er inkluderende og raus. Med Jens vil Sentralstyret få en totalpakke som vil bidra til både gode debatter, produktive løsninger, god trivsel og et trygt og inkluderende debattklima.

Emil Henningsmoen

Emil har allerede et år i Sentralstyret, og valgkomiteen ser på ham som et trygt og godt valg til veien videre. Han vil med sin erfaring og innsikt i prosessen være en kontinuitetsbærer og en viktig brikke i Sentralstyrets videre arbeid.

Magne Bartlett

Magne har bred erfaring fra både student- og partipolitikken, og har blant annet sittet i programkomiteen til venstre i forkant av stortingsvalget. Magne reflekterer godt rundt det politiske spillerommet organisasjonen har, og vil være en ressurs for sentralstyret og organisasjonen som helhet.

Rune Keisuke Kosaka

Keisuke har klare visjoner om hvilken retning han mener NSO bør ta det kommende året. Med sin erfaring fra studentpolitikk og frivillighetsarbeid har han også bakgrunnen og erfaringen for å kunne bidra med perspektivene sine i debattklimaet, både i SSt og i NSO sitt overordnede politiske arbeid.

Rebekka Opsal

Rebekka har en solid faglig og retorisk tyngde, og vil være en sterk og stødig stemme i Sentralstyret det neste året. Hun vil med sin bakgrunn fra en liten institusjon tilføre SSt nye og verdifulle perspektiver.

Anne Helene Bakke

Anne Helene har god innsikt i både politisk og organisatorisk arbeid gjennom et år i Arbeidsutvalget. Kjennskap til sektoren, inngående kunnskap om organisasjonens arbeid, faglig tyngde og bred studentpolitisk erfaring gjør henne til en solid berikelse i Sentralstyrets arbeid.

Vegard Fosso Smievoll

Vegard er en dyktig fagmann med klare visjoner. Han vil kunne bidra til et sunt debattklima innad i Sentralstyret det neste året. Vegard har erfaring fra universitetstyret ved UiB som kommer godt med i SSt. Han er pragmatisk i sin tankegang og slår oss som et solid medlem som kan ta SSt i en tydelig retning.

Marion Kristine Gustavsen

Marion har til tross for sin korte fartstid i organisasjonen overbevist valgkomiteen, og vi føler at hun vil komme med friske ideer og perspektiver inn i Sentralstyrets arbeid. Hun reflekterer godt rundt SSt sin rolle og det politiske klimaet vi befinner oss i, og vil være en god tilførsel i debattklimaet.

 

Del dette