Du er her: Student.no > Nyheter > Valgkomiteens innstilling til NSOs AU og sentralstyre 2017 – 2018

20.03.2017

Valgkomiteens innstilling til NSOs AU og sentralstyre 2017 – 2018

Valgkomiteen i NSO
Valgkomiteen i NSO

Valgkomiteens innstilling til nytt arbeidsutvalg for Norsk studentorganisasjon (NSO) 2017/18 og sentralstyre i NSO 2017/18.

Valgkomiteens innstilling: NSOs arbeidsutvalg 2017/18

Valgkomiteens innstilling: NSOs sentralstyre 2017/18

Valgkomitéens innstilling og begrunnelse: NSOs AU 17/18

Leder – Hans Christian Paulsen – innstilt

Hans Christian er en smart og reflektert person, og med sin kunnskap og refleksjonsevne vil arbeidsutvalget få en leder som inspirerer på mange måter. Gjennom vurderingsprosessen har han reflektert grundig og godt rundt både ledelse, teamutvikling og organisasjonsutvikling. Han vil klarer å skape gode relasjoner til både minister, rektor og student, så vel som journalister og redaktører.

Hans Christian er en dyktig strateg som vil utvikle NSOs politiske påvirkningsarbeid. Han vil motivere med tydelige visjoner, og inkludere arbeidsutvalget i arbeidet på en god måte. Hans Christians har evnene til å løfte NSOs kampsaker opp i en samfunnsaktuell og konsistent historiefortelling som når frem.

Hans Christian sine evner både organisatorisk, politisk, retorisk og refleksivt utgjør en totalpakke som valgkomiteen føler vil lede organisasjonen godt gjennom det neste året.

Når NSO går inn i et valgår er Hans Christian rett person på rett sted til rett tid.

 

Nestleder – Anne Helene Bakke – innstilt

Anne Helene har bred og variert organisasjonserfaring, gjennom flere studentpolitiske verv lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hun har en faglig sammensatt bakgrunn som kan spille godt på lag med mange av rollene i arbeidsutvalget. Med blant annet utdanningspolitisk plattform i ESU på agendaen vil valgkomiteen trekke frem hennes bakgrunn fra internasjonal politikk, noe som vil bistå internasjonalt ansvarlig med arbeidet.

Valgkomiteen er sikker på at Anne Helene som person og del av ledelsen vil bidra til en trygg og stabil ramme for arbeidsutvalget. Hun er en person som sprer glede og omsorg, og har en genuin og behagelig personlighet. Hun vil være et sosialt solid ankerfeste for hele teamet å samles rundt.

Anne Helene tenker godt om hvordan nestlederrollen kan bidra til en politisk slagkraftig ledelse, og vil utvikle den rollen til noe veldig spennende. Sjelden har man hatt en nestleder med en så spennende og variert bakgrunn, og hun har innsikten og tøffheten til å sparre godt med Hans Christian på både politikk, fag og organisasjon. Det vil bli et erfarent og sterkt lederteam i NSO neste år hvis disse blir valgt.

I året vi går inn i er Anne Helene rett valg for NSO.

 

Internasjonalt ansvarlig – Christine Adriane Svendsrud –

Enstemmig innstilt

Christine har gjennom et år i Arbeidsutvalget vist stor politisk kløkt og gjennomføringsevne. Hennes omfattende kjennskap til internasjonale prosesser og ESU spesielt, gir NSO en sterk og solid rolle i arbeidet rundt for eksempel Global Student Voice.

Selv om Christine har “blikket på ballen” og kan være tøff i prioriteringene, er hun også en støttende, oppbyggende og kreativ del av miljøet på kontoret. Både faglig, kulturelt og sosialt vil Christine være en kontinuitetsbærer som organisasjonen vil nyte godt av.

Christine har gode refleksjoner om overgangen til et nytt arbeidsutvalg, og vi er trygge på at hun vil klare å håndtere det å inkludere en ny gjeng og gi rom og plass for nye ideer uten å si at “alt var bedre før”.

 

Fag og Læringsmiljø politisk ansvarlig – Ane Larsen Mjøen – Enstemmig innstilt

Ane har høy på kompetanse på læringsmiljø, og ser koblingen mellom dette og det faglige aspektet i vervet, samt hvordan dette også påvirker de andre fagområdene i Arbeidsutvalget. Hun vil være en sterk bidragsyter til NSOs faglige politikkutvikling, og representere NSO uten problemer på alle arenaer i sektoren hvor utdanningspolitikk diskuteres.

Ane bringer med seg en stå-på vilje og et enormt engasjement og entusiasme, og går gjerne utover det som er forventet i vervet. Hennes ansvarsfølelse for å få maksimalt ut av oppgavene hun tar på seg, og levere optimalt til forventningene studentene har til henne og NSO er en sterk driver som vil pushe både henne og arbeidsutvalget godt i året som kommer.

Anes gode humør og smittende engasjement, i tillegg til en trygg og god personlighet vil være et godt tilskudd i NSO. Alle som får jobbe nær Ane vil bli en lykkeligere person av det.


Fag- og Forskningspolitisk Ansvarlig – Kine Nossen –

Enstemmig innstilt

Kine har i prosessen med å bli vurdert imponert valgkomiteen, og har levert sterkt i både intervjuer og oppgaver i valgprosessen. Hennes evne til å formidle avansert fagpolitikk enkelt og fengende er en svært god egenskap å ha i denne rollen. Hun har opparbeidet seg en faglig sterk bakgrunn som NSO vil nyte godt av, fra både høgskole og nå med to år med masterstudier på NMBU. Hennes år med studier og politikkutvikling innen innovasjon og kommersialisering av forskning er noe NSO vil kunne dra stor nytte av både forståelse og videreutviklingen av fagpolitikk.

Kine som person bidrar med stort humør og engasjement og vil skape en flott atmosfære på kontoret. Hun er omsorgsfull, sosial og entusiastisk i sin fremtoning, men balanserer godt med andre og har overbevist valgkomiteen at hun har utviklet en sterk evne til å jobbe strukturert og målrettet i perioder med stress og press.

Kine vil bidra til et arbeidsutvalg som både sosialt og faglig vil levere på høyeste nivå.

 

Velferd – Jonas Strisland – Enstemmig innstilt

Jonas har imponert valgkomiteen. Hans refleksjoner rundt både faglige, sosiale og mellommenneskelige spørsmål har bevist for valgkomiteen at han er en ekstremt kompetent mann som også vil være en berikelse i teamet, både på og utenfor kontoret.

Jonas viser gode refleksjoner rundt sin rolle i et team, og evnen og viljen til å tilpasse sin rolle til teamet rundt. Til neste års arbeidsutvalg ser valgkomiteen det som svært viktig at velferdsansvarlig og leder har en sterk og god dynamikk seg imellom, for å formidle studentkravet klart, tydelig og kreativt i en periode med sterk konkurranse om både oppmerksomhet og midler.

Med en blanding av faglig kompetanse, politisk innsikt, sosial styrke og emosjonelt verdisyn, føler valgkomiteen at det finnes veldig få team som ikke hadde blitt beriket av Jonas.

 

Valgkomitéens innstilling og begrunnelse: NSOs Sentralstyret 17/18

Heidi Bang – Enstemmig innstilt

Heidi vil være en prinsippfast og sterk politisk aktør i sentralstyret. Hun vil bidra til å heve debatten, med sine kunnskapsbaserte argumenter. Heidi viser god innsikt og er bevisst forholdet mellom sentralstyret og arbeidsutvalget. Valgkomiteen tror Heidi vi være god til å utfordre arbeidsutvalget og resten av sentralstyret. I tillegg er hun en bidragsyter når det kommer til sosiale rammer rundt sentralstyret.

 

Sunniva Braaten – Enstemmig innstilt

Sunniva besitter stor innsikt i hvordan institusjoner med stor profesjonstyngde fungerer, og vil bidra som et uredd og reflektert styremedlem i SSt. Hun vil også bidra godt i arbeidet med å gjøre NSO til en organisasjon som treffer medlemslagenes behov og ønsker gjennom sin nylige erfaring som medlemslagsleder.

 

Fredrik Bødtker – Enstemmig innstilt

Fredrik har med seg god kjennskap til sektoren, blant annet gjennom fusjonsprosessen på vestlandet. Fredrik er ikke redd for å utfordre, og han kjenner organisasjonen godt, og har et klart syn på hva som er NSO sitt oppdrag.

 

Aleksander Gjøsæter  – Enstemmig innstilt

Aleksander har de siste to årene jobbet fulltid med velferdspolitikk, og med erfaring fra velferds- og likestillingspolitisk komité i NSO vil Aleksander tilføre sentralstyret mye kunnskap, nye tanker og visjoner for hvordan NSO best mulig skal føre en velferdspolitikk som kommer studenten til gode. Aleksander vil være en ressursperson i sentralstyret som bidrar med konstruktive og nyskapende ideer om det kommende året i NSO.

 

Nikolai Refshal Hansen – Enstemmig innstilt

Nikolai har lang erfaring fra studentpolitikken lokalt, og vil være et friskt pust inn i sentralstyret. Nikolai har mange gode tanker om hvordan sentralstyret skal arbeide, og er en person som kan få til positive endringer for å effektivisere sentralstyrets arbeid. Med erfaring fra både studentdemokrati og samskipnad tar Nikolai med seg en unik miks av fagpolitikk og velferdspolitikk inn i sentralstyret og vil tilføre nye og gode tanker som kan løfte organisasjonen.

 

Fatema Al-Musawi  – Enstemmig innstilt

Fatema imponerte valgkomiteen med et bredt perspektiv på både studentpolitikk og samfunnsdebatter. Hun er smart, reflektert og ikke redd for å dele sine meninger. Fatema vil bidra til å utvikle sentralstyret som debattarena og NSO som politisk aktør.

 

Stein Olav Romslo  – Enstemmig innstilt

Stein Olav er faglig sterk, spesielt innen fag- og forskningspolitikk. Han kjenner organisasjonen godt. Stein Olav vil løfte debatten i sentralstyret gjennom sine retoriske ferdigheter og politiske teft. Stein Olav er en omsorgsfull og empatisk person, som ser folk og lever opp til forventninger og ansvar.

 

Kristian Sjøli  – Enstemmig innstilt

Kristian Sjøli har i valgkomiteens øyne levert godt i sentralstyret i året som har gått og mener han bør være en av kontinuitetsbærerne til neste år. Kristian har vist god kunnskap om organisasjonen, sentralstyrets rolle og hvordan man best mulig kan levere på organisasjonens behov.

 

Aurora Skagen – Enstemmig innstilt

Aurora både et politisk og organisatorisk blikk på organisasjonen som vil komme godt med i sentralstyret. Valgkomiteen opplever at Aurora er opptatt av at alle skal bli hørt, og at det skal være rom for alles meninger.

Aurora har et bevisst forhold til samspillet mellom sentralstyret og medlemmene, og ser potensialet som ligger i dette samarbeidet.

 

Helene Vedal  – Enstemmig innstilt

Helene har med seg gode tanker om hvordan NSO kan knytte seg enda tettere til det arbeidet som blir gjort lokalt, for å øke gjennomslagskraften og for å få en sterkere organisasjon og en mer helhetlig studentbevegelse. Helene er reflektert rundt sin rolle i sentralstyret og har gode refleksjoner rundt prioriteringer i et valgår.

 

Kai Steffen Østensen – Enstemmig innstilt

Kai Steffen er en humørspreder og vil bringe inn mye liv i sentralstyret. Samtidig opplever valgkomiteen Kai Steffen som en seriøs og engasjert debattant. Han tar tilliten han blir gitt med stort alvor og deler alltid av sitt entusiastiske vesen og kunnskap for å løfte andre.

 

Fam Karine Heer Aas – Enstemmig innstilt

Fam fremstår for valgkomiteen som svært dyktig og hun leverer godt på oppgaver og i intervju med valgkomiteen. Fam har et positivt smittende vesen, og vil bidra til et godt sosialt fellesskap i sentralstyret. Hennes erfaring fra MF vil være viktig for et bredt perspektiv i debattene og i den politiske utviklingen i SSt.

 

Aron Hagos –  Innstilt med dissens

Flertallet i valgkomiteen mener at Aaron vil være en viktig ressurs til sentralstyret. Aron har erfaring fra andre organisasjoner, blant annet elevorganisasjonen. I tillegg viser Aron forståelse for organisasjonens arbeid, og har et stort utviklingspotensiale i organisasjonen. Aron vil bringe inn nyttige perspektiver fra en mindre privat høgskole.

 

Emil Henningsmoen – Mindretallets dissens

Valgkomiteens mindretall mener at Emil Henningsmoen skal velges til sentralstyret. Emil har bred erfaring med studentpolitikk lokalt, og har vært aktiv med politisk arbeid i godt over 10 år. Emil har sin store styrke faglig, og sitt med stor kunnskap om hele sektoren, og vil kunne bidra konstruktivt og nytenkende i sentralstyrets debatter.


Del dette