Du er her: Student.no > Nyheter > Valgkomiteens innstilling til AU og sentralstyre i NSO 2016/17

18.04.2016

Valgkomiteens innstilling til AU og sentralstyre i NSO 2016/17

Her finner du valgkomiteens innstilling til nytt arbeidsutvalg for Norsk studentorganisasjon (NSO) 2016/17 og sentralstyre i NSO 2016/17.

Valgkomiteens innstilling: NSOs arbeidsutvalg 2016/17


Valgkomiteens innstilling: NSOs sentralstyre 2016/17

Valgkomitéens innstilling og begrunnelse: AU 16/17

Leder: Marianne Knutsdotter Andenæs – Delt innstilling

Marianne har tidligere sittet i Landsstyret , samt sittet som leder ved studentparlamentet ved Universitet i Oslo. Hun sitter nå i sentralstyret til NSO og er i avsluttende del av sin masteroppgave i statsvitenskap.

Marianne kan vise til politisk gjennomslag på flere nivå og har lang erfaring fra studentpolitikken. Marianne framstår som en sterk kandidat, med inngående forståelse av det politiske landskapet i Norge. Hun gjør gode vurderinger for året organisasjonen står ovenfor.

Valgkomitéen ser Marianne som en inkluderende leder. Hun ser menneskene rundt seg, og evner å lede gjennom andre. Marianne vil bli en leder som kommer til å prioritere de vanskelige sakene, og skyr ikke unna store utfordringer.

Leder: Ingrid Moe Albrigtsen – Delt Innstilling

Ingrid har sittet og sitter nå som leder for studentparlamentet ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, hvor hun også har vært høgskolestyrerepresentant. Hun har tidligere sittet i landsstyret til NSO.

Ingrid framstår som en sterk kandidat, med god forståelse av NSO, og arbeidet organisasjonen gjør. Hun viser gode vurderinger for året vi står ovenfor. Med Ingrid som leder får organisasjonen en karismatisk leder, med et glimt i øyet.

Ingrid vil bli oppfattet som en samlende og tydelig leder, som tar innspill på alvor. Ingrid vil bli en leder som ikke er redd for å ta tak i de tøffe sakene. Ingrid framstår som en utadvendt person med et vinnende vesen.

Nestleder: Pål Adrian Ryen – Innstilt

Pål Adrian sitter nå som leder av Studenttinget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.  Han har utdanning innen økonomi og reiseliv fra NMBU.

Pål Adrian har på kort tid i studentpolitikken fått flere gjennomslag, gjennom målrettet arbeid med begrenset ressurser Han er en strateg som evner og lede prosjekter og ser løsninger der andre ser problemer.

Pål Adrian er flink til å se menneskene rundt seg, og er en tilpasningsdyktig person som trives godt i forskjellige roller. Han er god med mennesker, noe som gjør at valgkomitéen er sikker på at han vil kunne lede kontoret, og videreutvikle organisasjonen.

Valgkomitéen ser at Pål Adrian vil kunne fungere som stedfortreder for begge kandidatene, og utfyller resten av arbeidsutvalget.

Fagpolitisk ansvarlig: Amund Thomassen – enstemmig innstilt

Amund har tidligere vært leder av studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger, hvor han nå sitter i Universitetsstyret. Amund studerer master i historiedidaktikk.

Amund har imponert valgkomitéen flere ganger gjennom innstillingsprosessen. Han viser en dyptgående forståelse for studentpolitikk, og særlig innen fagpolitikk. Amund er en utpreget strateg, som vil være nyttig for arbeidsutvalget, samt at det kan bidra til å løfte stillingen som fagpolitisk ansvarlig. Amund kunne passet godt til flere roller i arbeidsutvalget.

Han er svært kompetent på det faglige og reflekterer godt rundt egne ferdigheter og egenskaper. Amund er en observant og lyttende person.

Fagpolitisk ansvarlig: Madeleine Sjøbrend – Enstemmig innstilt

Madeleine har tidligere sittet i arbeidsutvalget ved Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Hun tar nå en master innen innovasjon og entreprenørskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Madeleine er en fag- og forskningspolitiker. Hun vil tilføre arbeidsutvalget mye erfaring innen for sitt kompetanseområde og vil derfor være et positivt tilskudd til gruppen. Madeleine er en pliktoppfyllende, hardtarbeidene og kunnskapsrik person, som når sine mål. Valgkomitéen er overbevist om at hun vil gjøre en utmerket jobb som fagpolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget.

Valgkomitéen ser at Amund og Madeleine vil danne et godt fagpolitisk team, som vil utfylle hverandre på en god måte. I tillegg har de personligheter og arbeidsmønstre som gjør at vi er sikre på at de vil arbeid godt sammen.

Velferds- og likestillingsansvarlig: Christine Adriane Svendsrud – Enstemmig innstilt.

Christine sitter nå som informasjonsansvarlig i velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA). Hun har blant annet utdanning fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Gjøvik (HiG). Christine sitter nå som leder av velferd- og likestillingspolitisk komité (VLPK) i NSO.

Christine har imponert valgkomitéen med sitt inkluderende vesen og inngående kunnskap om velferd- og likestillingspolitikk. Vi mener at Christine er en allsidig kandidat som enkelt kunne fylt flere roller i arbeidsutvalget.  Hun tilpasser retorikk og væremåte etter mennesker hun har rundt seg, og hva saken angår. Valgkomitéen har stor tro på at Christine vil videreutvikle stillingen, og løfte arbeidsutvalget, til det beste for NSO og landets studenter.

Internasjonalt ansvarlig: Anne Helene Bakke – Enstemmig innstilt.

Anne Helene har sittet på deltid som internasjonalt ansvarlig ved Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU). Hun sitter nå i fag- og forskningspolitisk komité (FFPK) i NSO. Anne Helene holder på med en bachelorgrad i europastudier.

Anne Helene viser god forståelse av vervet, og hvem hun vil være i arbeidsutvalget. Tross hennes unge alder viser hun modenhet i sin argumentasjon, og forståelsen rundt utfordringer med det å være internasjonalt ansvarlig.

Valgkomitéen oppfatter Anne Helene som en pliktoppfyllende person, og som har kunnskap og engasjement for internasjonalisering i høyere utdanning. Anne Helene er ryddig, imøtekommende og positiv.

Valgkomitéens innstilling og begrunnelse: Sentralstyret 16/17

Til Sentralstyret har Valgkomitéen gjort en helhetlig innstilling, da sentralstyret ikke har definerte posisjoner. Innstillingen oppfyller de krav som er gitt av vedtektene. Vi har ikke prioritert innstilte kandidatene opp mot hverandre, og presenterer kandidatene i tilfeldig rekkefølge.

Følgende er innstilt til Sentralstyret til Norsk Studentorganisasjon 2016/2017:

Mats Johansen Beldo – Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT)

Mats har et års erfaring fra sentralstyret. Han er en generalist, ansvarsfull og en faglig sterk person

Heidi Bang – Universitetet i Oslo (UiO)

Heidi sitter i arbeidsutvalget ved uio. Hun er grundig og analytisk, og har en unik fagprofil som vil være en styrke for sentralstyret.

Michael Melbye – Høgskolen i Sør-Øst Norge (HSN)

Michael har vært og er leder av studentdemokratiet lokalt. Han er svært omgjengelig og har god erfaring med fusjon, og har vært med på å bygge opp studentorganisasjonen i Telemark (SOT).

Anine Klepp – Universitetet i Stavanger (UiS)

Anine sitter som leder lokalt, og har erfaring fra både Sentralstyret og Landsstyret. Hun er en god lytter og kan sette seg inn i andres situasjon. Hun er en generalist, med kompetanse på flere områder.

Andreas Olsbø – Høgskolen i Bergen (HiB)

Andreas har erfaring fra blant annet fag- og forskningspolitisk komite (FFPK). Han er en kreativ og trygg person og har en bred faglig profil som vil styrke sentralstyret.

Christine Alveberg – Universitetet i Agder (UiA)

Christine sitter i vedtektskomiteen til NSO. Hun er en strukturert person. Hun har tung erfaring fra verv, som blant annet sakkyndig komite i NOKUT, og verv lokalt.

Christoffer Storm Tiller Alsvik – Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Christoffer har lang fartstid lokalt og nasjonalt. Han ser de store linjene og er utadvendt. Han har blant annet god kompetanse på digitalisering.

Ine Sophie Atterås – Handelshøgskolen BI (BI)

Ine sitter i Sentralstyret og i arbeidsutvalget til Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA). Hun er energisk og har god kompetanse på velferdspolitikk.

Jone Trovåg – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Jone sitter som leder lokalt og er medlem av velferd- og likestillingspolitisk komite. Han er en person med mye humør, og som ikke er redd for å utfordre det etablerte i diskusjon.

Julie Paus-Knudsen – Universitetet i Oslo (UiO)

Julie sitter som leder ved Studentparlamentet UiO. Julie er tydelig og flink retorisk. Hun har erfaring fra flere ulike verv og vil ha mye å bidra med i det kommende året.

Ola Kristoffer Nestvold – Nord Universitet (NU)

Ola Kristoffer sitter som leder for næringslivsutvalget, Handelshøgskolens studentforening ved Nord universitet. Han er et friskt pust i gjengen og viser gjennom caseoppgaven at han tenker innovativt.

Helene Sommerseth Bakkland – Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH)

Helene sitter som leder ved Studentparlamentet DMMH. Hun er flink til å få med seg menneskene rundt seg, hennes erfaring vil være med på å bidra til å belyse sakene fra flere sider.

Magnus B. Nygaard – Universitetet i Bergen (UiB)

Magnus er styrerepresentant ved UiB. Han er sosial og glad i å diskutere, han har god kjennskap til sektoren.

Valgkomitéen 15/16 har bestått av leder Lasse Heggedal, Tord Øverland, Karen Marie Eidem Skaret og Eirin Vetaas .

Vårt mandat gitt av vedtektene:

 • Valgkomiteen skal innstille på personvalg til leder av Norsk studentorganisasjon, og et helhetlig forslag til arbeidsutvalg. Landsmøte velger sentralstyre etter innstilling fra valgkomiteen.
 • Valgkomitéen skal vurdere kandidatenes kompetanse og egnethet, og i innstillingen på en hensiktsmessig måte få gitt forsamlingen en innsikt i innstillingen som er gjort.
 • Valgkomitéen skal ta hensyn til geografisk spredning hos kandidatene. Alle formelle organ i NSO skal tilstrebe å ha kjønnsmessig lik representasjon.

Valgprosessen

Valgkomitéen 15/16 ble valgt på LM5.

Valgkomitéen har i stor grad valgt å fortsette med vurderingsformene som har blitt brukt de to siste årene, men med enkelte endringer i tråd med hva slags komité vi ønsket å være. Vi har i løpet av året hatt samtaler med sittende og tidligere AU-medlemmer, samt tidligere medlemmer av valgkomitéen for å få en best mulig forståelse av vervene som skulle fylles, samt hvordan prosessen rundt valg kan gjøres på en best mulig måte.

Valgkomitéen har vært til stede på de fleste av NSOs arrangementer i løpet av året og har i stor grad brukt disse mulighetene til å observere og prate med representanter og deltakere. Dette har vært svært verdifult for komitéen.

Fristen for å stille til Arbeidsutvalget og Sentralstyret med valgkomitéens vurdering ble satt til 4. april. De skriftlige oppgavene ble sendt ut 5. april med leveringsfrist 8. april, hvor lederkandidater, AU-kandidater og SST-kandidater fikk forskjellige sett med oppgaver hvorav de skulle svare på to eller tre av dem. Fra 12. til 15. april ble det gjennomført intervjuer med samtlige AU- og lederkandidater, samt mediatrening for lederkandidatene i samarbeid med et kommunikasjonsbyrå.

Helgen 16. og 17. april ble brukt til intern drøfting i komitéen, noe som resulterte i innstillingen som nå har blitt lagt frem. I arbeidet med denne har vi lagt til grunn vårt vedtektsfestede mandat, med ekstra fokus på en god gruppedynamikk, da vi anser dette som særdeles viktig for at det neste arbeidsutvalget skal få et godt år sammen. Videre har vi fokusert på faglig og personlig egnethet, både individuelt og i hvilken grad kandidatene utfyller hverandre. Innstillingen består derfor av en gruppe dyktige mennesker, som inviduelt sett er svært faglig kompetente, og som sammen vil kunne bringe frem det beste både i hverandre og Norsk Studentorganisasjon som en helhet det neste året.

Valgkomiteen ønsker å si at vi gjennom innstillingsproseessen har blitt presentert for mange dyktige kandidater, og at organisasjonen skal være stolt over å ha fremmet så mange kompetente mennesker. Det har vært en krevende prosess som har gjort arbeidet utfordrende og artig.

Kandidatene ble søndag informert om de er innstilt eller ikke, men får først nå innsikt i den helhetlige innstillingen.

 • Enstemmig innstilt: Alle i komitéen er enige om at dette er den beste kandidaten for vervet.
 • Innstilt: Kandidaten er foretrukket av flertallet i komitéen, og ingen har valgt å ta ut dissens.
 • Innstilt med dissens: Kandidaten er foretrukket av flertallet i komitéen, men mindretallet mener en annen kandidat er så god at man ønsker å fremme dissens.
 • Mindretallets dissens: Foretrukne kandidaten av mindretallet i komitéen.
 • Delt innstilling: Komitéen er delt i sin oppfatning og mener at kandidatene er tilnærmet like gode.

Sentralstyret

Sentralstyret er Norsk studentorganisasjons øverste organ mellom landsmøtene og skal ha det overordnede ansvaret for Norsk studentorganisasjon i overensstemmelse med vedtak fattet av landsmøtet. Sentralstyreperioden skal sammenfalle med arbeidsutvalgets valgperiode.

Vedtektene sier følgende om sammensettingen til sentralstyret:

Landsmøtet velger sentralstyrets representanter med prioriterte varaer tilsvarende antall plasser i, blant kandidater fra medlemslagene etter innstilling fra valgkomitéen. Det velges 13 representanter uavhengig av institusjon. Det skal være minst én representant fra en institusjon som fyller én av følgende kategorier:

 • Universiteter
 • Offentlige høgskoler
 • Private høgskoler
 • Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark)
 • Region Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre & Romsdal Hedmark, Oppland) Region Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder)
 • Region Oslofjord (Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark)

Valgkomitéen har vurdert kandidatene ut i fra kandidatskjema, skriftlige oppgaver og referanse.

Innstillingen vektlegger en helhet med bred representasjon fra hele organisasjonen, både når det gjelder kompetanse, institusjonstilhørighet og erfaring fra sentrale og lokale tillitsverv. Kandidatenes blanda erfaring er viktig for å sikre høy kompetanse det kommende året, men også i framtida. Samtidig ønsker vi et sentralstyre som kan ta ansvar på vegne av Landsmøtet.

Del dette