Du er her: Student.no > Nyheter > Uttalelse om kvoteordningen for studenter

18.11.2015

Uttalelse om kvoteordningen for studenter

Internasjonale studenter i Norge (Foto NSO)
Internasjonale studenter i Norge (Foto NSO)

Norsk studentorganisasjon (NSO) støtter Industri Energi Students opprop mot nedleggelsen av kvotestudentordningen for studenter.

Uttalelse om kvoteordningen for studenter

For tredje året på rad vil regjeringen gjøre det umulig eller svært vanskelig for svært mange utenlandske studenter å studere i Norge. Industri Energi Student krever at regjeringen bør fokusere på å forbedre ordningen for de fattigiste studentene og sikre at pengene ikke går til de som allerede har nok av utvekslingsmuligheter.

De to siste årene har Høyre og FRP forsøkt å innføre skolepenger for alle utenlandske studenter, men har blitt tvunget til å trekke forslaget etter store protester fra mange student, ungdoms -og politiske organisasjoner. Nå foreslår de å ta fra de som har minst ved å avvikle kvoteordningen som søker å utdanne høyt kompetent arbeidskraft til viktige samfunnsfunksjoner i utviklingsland.

Kvoteordningen for studenter har i mange år vært en viktig del av Norges bistandsarbeid. Enkelt fortalt får studenter fra utviklingsland støtte fra Lånekassen for å kunne komme til Norge og studere. Mange som får studieplass ville ikke kunne hatt råd å studere i Norge uten denne støtten. Hvis studentene reiser hjem etterpå og blir der, slettes lånet. Et utmerket verktøy for å øke kompetansen i fattige land og spre norske idealer om demokrati og velferd til andre land, samtidig som norske studenter får opplevd andre kulturer og tenkemåter, samt at utdanningen internasjonaliseres. Ordningen er helt i tråd med våre idealer om like muligheter til utdanning, og solidaritet over landegrensene.

Grunnen til at kvoteordningen er så viktig er at kunnskap utvikler samfunn. Vi har hatt en lang tradisjon i Norge for allmenn utdanning. Utdanning skal være tilgjengelig for alle og gratis. Sånn at uansett hvilken bakgrunn du har så har du muligheten til å utvikle deg til å nå ditt potensial. Vi kaller oss for et kunnskapssamfunn og gjennom kvoteordningen sprer vi dette til andre land. Vi utdanner folk i de profesjonene som utviklingsland trenger for å bygge seg opp. Vi lærer dem opp i hvordan et demokratisk samfunn kan være. 70% av de som har vært gjennom kvoteordningen har reist hjem og vært en viktig del av samfunnsbyggingen i sine egne land.

I forslaget til Statsbudsjettet for 2016 har regjering foreslått at det skal avvikles. Ordningen har en ramme på 50 millioner og dekker 1100 studenter. I første omgang skal ingen nye studenter tas opp i ordningen og istedenfor skal de frigjorte 18 millioner fordeles på to nye programmer.

  1. Øke institusjonell samarbeid med universiteter og institusjoner i sør med fokus på student mobilitet.
  2. Program for å øke samarbeid med utdanningsinstitusjonene med strategisk viktige land utanfor EU som Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Det er viktig med økt forsknings -og utdanningssamarbeid med andre land. Vi må knytte nærmere bånd med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør Afrika. Men det virker å handle mer om forretning- og handelsmuligheter og dette bekymrer oss. Vi vil ikke at det skal gå på bekostning av solidariteten vi viser ved å gi studenter fra lav-inntektsland en studiemulighet i Norge. Hvis kvoteordningen skal avvikles må det være et nytt program som ivaretar studenter fra utviklingsland og bistandsperspektivet må være på plass før vi kan avvikle det gamle program. Noe de to foreslåtte programmene ikke gjør foreløpig.

Derfor sier vi: Vi støtter ISU (International Students Union) sin uttalelse mot endringene i kvoteordningen, om endringene tar fokus fra det opprinnelige formålet og fra studentene. Regjeringen bør fokusere på å forbedre ordningen for de fattigiste studentene og sikre at pengene ikke går til de som allerede har nok av utvekslingsmuligheter. Kvoteordningen skal handle om solidaritet og utvikling, som den alltid har gjort.

Uttalselsen støttes av:
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Rød Ungdom
SU
AuF
KrFU
Senter Ungdommen
ISU (International Students Union)
Norsk Solidaritets Ungdom
SAIH (Studentenes og Akademikernes International Hjelpefond)
Fagforbundet Ungdom
NTL Ung
FLT
EL og IT Forbundet
FO Studentene
Handel og Kontor
SL

Del dette