Du er her: Student.no > Nyheter > Utfordres studentene til å tenke innovativt?

22.10.2015

Utfordres studentene til å tenke innovativt?

Legger universitetene og høyskolene til rette for innovasjon og entreprenørskap i utdanningene? Det var et av spørsmålene som ble diskutert da NHO arrangerte frokostseminar om teknologi, innovasjon og omstilling 16. oktober.

Flere representanter fra sektoren var invitert til å holde innlegg, deriblant Susann Strømsvåg, fagpolitisk ansvarlig i NSO. Hun snakket om hvorvidt dagens studenter blir utfordret til å tenke innovativt innenfor sine fagområder.

Jeg tror mange studenter ville hatt vanskelig for å svare på det spørsmålet hvis de ble spurt. I mange tilfeller har nok ikke studentene innsikt i hva innovasjon innebærer innenfor deres fagområder. Dette gjelder nok spesielt i de utdanningene der innovasjon ikke er en integrert del av utdanningen, sier Susann.

NSO mener det er rom for mer innovasjon i dagens utdanninger. Det er spesielt viktig at dette integreres i de utdanningene der det kanskje ikke tenkes som naturlig.

Innovasjonskompetanse kan ikke forbeholdes de som skal starte en bedrift eller utvikle et nytt produkt. Vi må øke fokuset på innovasjon i utdanningene for alle de andre. De som skal ut i et arbeidsliv der det ikke nødvendigvis kreves at du har den kompetansen, men der det likevel er nyttig og ønskelig, fortsetter Susann.

Skal vi sikre at studentene får innovasjonskompetanse er det viktig med mer samarbeid mellom akademia og arbeidslivet, samt tverrfaglig samarbeid i utdanningene.

Hvis institusjonene skal være i stand til å gi studentene denne kompetansen, må de sitte på denne kompetansen selv. Her kan arbeidslivet bidra. Det å samarbeide på tvers av fagfelt utfordrer også studentene til å tenke nytt og løse utfordringer på andre måter. Det er det innovasjonskompetanse handler om, avslutter Susann.

Seminar ble avsluttet med en samtale mellom Susann, Marianne Aasen fra Arbeiderpartiet, Johan Hustad fra NTNU, Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet og Sverre Gotaas fra Kongsberggruppen ASA.

Del dette